Tavle

Jan Arild Snoen argumenterer i Aftenposten mot verneplikten og for å overlater forsvaret av Norge til markedskreftene. Svenskene har gått foran, men kan ikke sies å være noe eksempel til etterfølgelse. Kanskje kan de heller sies å være et eksempel på hva som skjer når ideologi og verdensanskuelse råder.