Tavle

Kirken og andre organisasjoner som gjør krav på moralsk autoritet, gir ikke sjelden lyd fra seg i migrasjonsspørsmålet. Siste celebre eksempel er pave Frans, som har uttalt at det å avvise migranter er en krigshandling.

Det er ikke så ofte at politikere tar til motmæle mot geistlige på dette punktet, men Italias innenriksminister Angelino Alfano har i de siste dagene gjort et unntak. I en diskusjon med den italienske biskopkonferansens generalsekretær Nunzio Galatino, som også hadde gjort seg noe tankegods om migrasjonspolitikken, gav Alfano nylig en særdeles adekvat respons: «Jeg er i en annen bransje enn biskopene.»

Så greit kan det sies. Innenriksministeren går ikke inn i noen disputt med biskopen om teologi eller kristen moral, men konstaterer konsist at politikken er et annet doméne med andre spilleregler.

Corriere della Sera