Nyheten om at den avgåtte katolske biskopen i Trondheim, Georg Müller, skal ha forgrepet seg på en altergutt bringer overgrepene i den katolske kirke nær inn på livet av offentligheten. Det har også skjedd her.

Sakene som rulles opp i land etter land er ytterst ødeleggende, ikke bare for den katolske kirke. Den setter kirken i miskreditt og ryster publikums tilit til kristne. Hvordan kan mennesker som er satt til å tjene Gud og mennesker begå en slik brøde? I dette tilfelle sogar en biskop!

Biskop for Oslo og Trondheim Bernt Eidsvig forsikrer at kirken i denne saken har gjort hva som gjøres kunne. Men det er bare en drøy uke siden han sa til NRK Dagsnytt at det var vanskelig å lete etter noe man ikke visste fantes. Han ble da spurt hva den katolske kirke i Norge ville gjøre for å finne ut om det var begått overgrep også her.

Da visste altså Eidsvig om saken i Trondheim. Det er den type håndtering som er ødeleggende for det som kalles omdømme. Når Eidsvig overlater avsløringen til Adresseavisen har han lagt ballen klar på straffemerket, og det blir et gigantisk selvmål. Forstår ikke kirken noenting av prinsippene om transparens og ansvarlighet i et moderne samfunn?

Det var i juni i fjor at Müller valgte å gå av med øyeblikkelig virkning. Det hadde vært mye bråk rundt hans person. Flere hadde sluttet etter samarbeidsproblemer og det var naturlig å knytte hans avgang til disse.

Men det var en helt annen årsak: En mann i 30-årene hadde etter 20 år meldt fra om at han var blitt grovt krenket av biskop Müller da han tjente som altergutt.

Kirken tok anklagen på alvor.

Overgrepene skjedde mens Müller var prest i Trondheim. Etter å ha båret på hemmeligheten i rundt 20 år, fortalte offeret som nå er i 30-årene, om det seksuelle misbruket til en katolsk prest. Da gikk alarmen. En prest i Oslo katolske bispedømme ble av erkebiskopen i Stockholm satt til å etterforske saken. Han lyttet den til fornærmedes forklaring og fant den troverdig. Vatikanets ambassadør i Norden, erkebiskop Emil Paul Tscherrig, sendte saken til Vatikanet, der den ble behandlet av tre dommere i et tribunal. Avgjørelsen var at Müller måtte fratre.

Kalt inn på teppet
Da Müller ble kalt inn på teppet til erkebiskopen, la han kortene på bordet.

– Han tilsto med en gang han ble konfrontert med dette. Erkebiskopen presset ham veldig på spørsmålet om han hadde begått overgrep mot andre personer. Müller hevdet at det ikke var tilfelle. Det er heller ingen som, så vidt meg bekjent, har henvendt seg til politiet eller andre instanser. Müller søkte muntlig avskjed der og da, og har vel bekreftet det siden, sier Eidsvig på telefon fra Østerrike.

Kirken ordnet opp internt. Offeret fikk utbetalt en årslønn. Saken var strafferettslig foreldet. Men etisk var den ikke det. Heller ikke etter kirkeretten. Derfor måtte biskopen fratre.

Prinsippet om at kirken gransker seg selv er ikke betryggende i en rettsstat. Faren for at sekulære myndigheter misbruker informasjonen er til stede. Saker kan lekkes og gis en dreining som skader kirken. Men det som nå skjer er enda verre. Det går på tilliten løs og kanskje troen, for noen.

– Hvorfor har ikke saken blitt anmeldt til politiet?

– Det er ikke vårt ansvar i første omgang å melde til politiet når det er snakk om en myndig person. Kirken spør alltid sine jurister. I dette tilfellet var saken strafferettslig foreldet. I kirkeretten er det ingen foreldelsesfrist for biskoper, påpeker han.

– Gjorde kirken noe aktivt for å finne ut om det var flere ofre?

– Det var ikke mye annet vi kunne gjøre. Hvis offeret i denne saken hadde ønsket det, så hadde vi gjort det. Men jeg er ganske sikker på at de anklagene ville kommet av seg selv. Det er vanskelig å gjøre noe før anklager blir meldt.

– Ved at saken ikke ble varslet til politiet, har dere ikke forhindret at eventuelle andre overgrep kunne avdekkes?

– Det blir ren gjetning. På dette tidspunkt var det ingen fare for gjentagelse, vil jeg gå ut ifra.

Sier Eidsvig til Adresseavisen på telefon fra Østerrike.

Det virker ikke som om Eidsvig forstår implikasjonene av kirkens valg. Dette var en gammel sak, 20 år tilbake i tid. Men den ble meldt i februar i fjor. På et tidspunkt da overgrepssakene har rast ut av skapet. Så velger man igjen å skrinlegge saken i all stillhet. Uten å melde fra til politiet.

Og når Eidsvig blir spurt av NRK for en uke siden, slår han rådvill ut med hendene og sier: – Hvor skal vi lete?

Dette holder ikke.

Biskop tilsto sexovergrep mot altergutt

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂