Nytt

Onsdag kunne internasjonal presse opplyse om at 4000 mennesker var kommet sjøveien til Italia i løpet av de foregående 48 timene, og at innenriksminister Angelino Alfano advarte om enda større tilstrømning i løpet av det neste halvåret.

Det skal nemlig være minst 600.000 mennesker som er rede til å forlate det afrikanske kontinentet i den nærmeste fremtid i jakten på et bedre liv i Europa, ikke minst fordi situasjonen i Libya er utenfor kontroll, hvilket gjør at smuglerbandene dertillands kan operere aldeles uhindret.

De tallrike drukningsulykkene utenfor Lampedusa fikk den italienske marinen til å trappe opp sitt redningsarbeid på havet, et trekk som de kriminelle bandene nå utnytter til fulle:

Alfano bemerker at båtene «nå sender nødsignaler allerede idet de er 30-40 sjømil fra kysten av Libya», i håp om å bli plukket opp av marinen, kystvakten eller toll- og finanspolitiet.

Italias innenriksminister sier at EU må gripe fatt i situasjonen, og lar det skinne igjennom at han i motsatt fall ikke vil ha det minste problem med å spille svarteper med de ilandstegne menneskene:

Mange av innvandrerne som blir plukket opp av italienske skip, har egentlig ikke noe ønske om å bli i Italia; de vil dra videre til andre europeiske land, hvor de har slektninger og et sted å bo. «Vi må – forklarer han – få fart i arbeidet med å utvise dem som ikke har rett til å oppholde seg i Italia, og gi asyl til dem som har rett til det. Men Europa må la dem som ønsker å forlate Italia, muligheten til å gjøre det. De andre landene må ta imot dem, for det er dit de ønsker å dra.»

Utspillet blir utvilsomt lagt merke til av de nordeuropeiske regjeringene. Sverige har allerede signalisert at de forventer større innsats fra andre land. Her gir Alfano dem en fisk i ansiktet, som italienerne sier.

Dersom det er noe i at mer enn en halv million mennesker er på vei, er det sannsynlig at en politisk showdown på europeisk skala også er under oppseiling.

 

La Stampa: Allarme sbarchi, 4000 migranti soccorsi in quarantotto ore