Nytt

«Tyskland setter inn militære for å håndtere bølgen av migranter», skriver The Times. Men det er bare at det ikke er snakk om noen bølge. Strømmen, eller «svermen» som Cameron kalte det, av migranter fra Afrika kommer ikke til å avta, men til å øke. Årsakene er mange og skyldes hovedsakelig de afrikanske landenes eskalerende fødselstall, kriger, borgerkriger, elendige økonomistyring og ikke minst manglende omsorg for egne befolkninger.

Det er svært lite Europa kan gjøre for å stanse strømmen av migranter, annet enn å taue flyktninger tilbake til Afrikas nordkyst og sette opp piggtrådgjerder slik Bulgaria har gjort mot den tyrkiske grensen.

2015-08-04 12.05.27

Faksimile fra The Times 4. august 2015

Cameron mener at Europas ledere må gå sammen med de afrikanske landene og få dem til å fungere på en måte som gjør at afrikanerne vil slutte å ønske seg til Europa. Dette tror han ikke på selv engang. Det er bla-bla fra en politiker med en femårshorisont. Han er ikke mindre oppgående enn at han har sett den forventede befolkningsveksten for Afrika. Europa vil ikke engang ha penger til den nødvendige nødhjelp som en slik befolkningseksplosjon vil kreve. Det er rett og slett et tidsspørsmål før de europeiske landene sier at beklager, nå kan vi ikke hjelpe fler, hverken i form av migranter som kommer hit eller økonomisk støtte til dysfunksjonelle afrikanske stater.

På Sardinia sier lokalpolitikerne at det er fullt, Sicilia har ikke mer kapasitet og gudene vet hvordan det står til på Lampedusa om dagen. Det er blitt rutine for skipene å losse av 400-500 migranter i slengen.

Og i Tyskland murres det. Angela Merkel dras mellom redselen for gryende nasjonalisme som allerede har manifestert seg i over 200 angrep på asylmottak så langt i år. Dobbelt så mange som i fjor. Mottakene er overfylte og nå er militære satt på jobben med å sette opp midlertidig husvære i form av telt for «bølgen» som alle kunne se komme.

Bruken av militære på denne måten har skapt krangel. I den tyske grunnloven er det fastslått at militæret kun skal benyttes til forsvar eller i nasjonale nødssituasjoner.

Peter Altmeier, Merkels høyre hånd, innrømmet at regjeringen har undervurdert «størrelsen på utfordringen». De har muligens også undervurdert et par ting til, som størrelsen på Afrikas fremtidige utvandring og hvilke konsekvenser det vil ha for Europa.