Hvis man lever med den kontinuerlige strømmen av nyheter om revolusjonen i Europa, samtidig som man forsøker å få verden til å henge sammen, krever det at man hele tiden stiller seg spørsmålet: På hvilke måter blir jeg manipulert og rundlurt i dag?

Det er «umulig å slå ut menneskesmuglerne» lyder tittelen på en NTB-melding av søndag – gjengitt blant andre hos Nettavisen og NRK.

Journalist Andreas Løf har fått i tale Morten Bøås, en forsker ved NUPI som har skrevet mye faglig om Afrika. Han besitter både innsikt og en viss fornuft:

– For det første er det ikke kun snakk om libyske smuglere. Dette er et sammensurium av ulike aktører, alt fra etiopiere og eritreere til italiensk mafia og elementer av transnasjonalt organiserte kriminelle, sier han.

Selv om man greier å stanse enkelte nettverk eller bakmenn, vil det alltid vokse fram nye som tar deres plass så lenge etterspørselen etter reiser over Middelhavet er så stor.

– Hvorfor frakte kokain når fortjenesten er større på å frakte mennesker og det er lettere å unngå å bli tatt? De som ser på denne migrantkrisen som et traffickingproblem og tror på at man skal greie å slå ut menneskesmuglerne, tar feil, sier forskeren.

Bildet kompliseres av det libyske anarkiet, og Bøås kan heller ikke se at planene om partnerskap for utvikling av afrikanske land vil redusere tilstrømningen:

– La oss ta Guinea, for eksempel, som er et viktig avsenderland nå. Det er ikke krig eller konflikt i Guinea, utover litt politisk uro. Ingen som reiser derfra kan påberope seg asylrett. Spørsmålet er hvor mye bedre det skal bli i Guinea før strømmen derfra går ned, og svaret er at vi nok må se framgang der i ganske lang tid før det gir utslag, sier han.

Dette er verdifull innsikt som trenger større spredning, for europeiske politikere avløser hverandre i å gjenta usannheten om at større velstand i Afrika vil gi mindre migrasjon, enda data og erfaringer peker i motsatt retning.

Det bygger altså opp under tilliten til Bøås når NTB-meldingen lar ham legge all denne forståelsen for dagen. Leseren er således farlig mottagelig for det han sier når han nesten umerkelig skifter ham, og går over fra å være fagmann til å bli politiker:

Men istedenfor å se etter løsninger på den andre siden av Middelhavet, bør Europa gå i seg selv, mener Bøås.

Forskeren etterlyser en tydelig felles avtale på kontinentet, som sikrer jevnere byrdefordeling. Landene må samarbeide om en effektiv grensekontroll for å avgjøre hvem som skal slippe inn, hvordan både flyktninger og migranter kan fordeles rettferdig mellom landene – og samarbeide om effektiv retur av dem som ikke får opphold.

– Flyktningkrisen er der allerede. Den er global, og den er svær. Den lar seg ikke stoppe i nærmeste fremtid, sier han.

Bøås bruker med ett ordet «flyktning», til tross for at han selv har fastslått at det handler om personer som ikke er forfulgte. Med andre ord skal vi for en stakket stund forledes til å glemme at det er inntrengere som kommer.

NUPI-forskeren viser ingen tegn til forståelse for hva slags signaleffekt Europa ville sende dersom verdensdelen resignerte og besluttet å ønske inntrengerne velkommen. Folk i opphavslandene ville kjenne ferten av Europas svakhet, få blod på tann og komme i enda større antall – vel tatt imot av de voksende koloniene som fortroppene har dannet.

NTB-meldingens ingress spisser budskapet til Bøås:

EUs planer om å forsøke å få kontroll over strømmen av flyktninger og migranter som kommer til Italia over Middelhavet, er meningsløse, mener NUPI-forsker.

Ordet «meningsløse» er ganske sterkt. Det er som om det heller ikke fantes noen signaleffekt i forsøkene på å minske strømmen, som om forsøkene på regulering og kontroll ville gi samme resultat som å ligge på sofaen og la strømmen gå uhindret.

Den arme leseren risikerer altså å sitte igjen med inntrykket av at alt er forgjeves, og at Europas fremtid uunngåelig er en i hovedsak afrikansk invasjon. Gi opp! Ytterligere konklusjoner skal vedkommende selv trekke: Nyt like godt livet mens du kan. Tenk eventuelt ut en langsiktig fluktmulighet for barna – hvis du har noen.

International Organisation for Migration (IOM), som er en del av FN, har sin egen variant av budskapet: «Migration is inevitable, necessary, and desirable.» Du kan ikke unngå å bli invadert, og du skal vite at du egentlig har godt av det, så lær deg først som sist å like invasjonen slik vi andre gjør, liksom.

Det er naturligvis usant at de europeiske landenes militære forsvar ikke kan ødelegge virksomheten til menneskesmuglerne hvis de får den oppgaven. De mest avanserte samfunnene i verden ville fint klare det. Men den mentale nedbrytningen som Bøås driver i tospann med Løf – og ellers finner sted i alle kanaler i alle land – er den beste garantien for at en slik resolutt opptreden vil utebli.

For et sløvt sinn, som har avfunnet seg med forestillingen om at den europeiske sivilisasjonen ikke har noen innflytelse over sin egen fremtid, vil aldri vurdere selvforsvar som noen løsning. En slik tanke blir fjernere og fjernere for hvert av de nye daglige dryppene.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂