Etter å ha kjørt bil gjennom Østerrike og Tyskland blir man klar over at antall flyktninger er en stor sak i de to landene. Det er ikke en nyhetssending uten at temaet berøres. Når man stopper for å spise langs tyske motorveier ser man i avisene at det ikke legges skjul på  de store problemene som følger flyktningstrømmene til Europa: Antallet flyktninger er stort. Politiet står nærmest maktesløse når de skal stoppe migranter ved Calais. Tyskland har tatt i mot 300 000 flyktninger i år. I Hamburg er det et stort problem å skaffe husrom til alle.

Under: Et Lite utvalg av papiravisenes dekning av flyktningkrisen.

2015-08-01 07.03.13

Hamburg sliter med å skaffe husrom til alle flyktningene.

Hamburg sliter med å skaffe husrom til alle flyktningene.

Tyskland har tatt i mot 300 000 flyktninger i år. Det tilsvarer et halvt Oslo.

Tyskland har tatt i mot 300 000 flyktninger i år. Det tilsvarer et halvt Oslo.

Tallene er større i Tyskland, men holdningene er de samme i Vest-Europa: Det skal ikke stilles spørsmål ved tilstrømmingen. Blir lokale myndigheter eller innbyggeres motstand for sterk, blir de suspendert. Jyllands-Posten kunne søndag rapportere at Østerrike opphever det lokale selvstyre for å bosette flere flyktninger. Både Røde Kors og SV har tatt til orde for det samme i Norge.

Østrigs regering vil for første gang gennemføre en lov, som fratager borgmestre myndigheden over offentlige bygninger i deres kommuner. Det sker, efter at lokale ledere i månedsvis har nægtet at modtage et stigende antal asylsøgere ved ikke at udstede de nødvendige tilladelser.

..

Den socialdemokratiske forbundskansler, Werner Faymann, og hans borgerlige stedfortræder, Reinhold Mitterlehner, afbrød begge ferien for at præsentere et fempunktsprogram, der skal lette presset på asylcentret.

Østrig har i de første seks måneder i år modtaget 28.311 asylsøgere, hvilket er flere end i hele 2014. Den største gruppe var syrere, fulgt af afghanere og irakere. Alene i maj var der over 6.000 asylsøgere og i juni 7.531 nye ansøgere.

Fratagelsen af borgmestrenes myndighed over offentlige bygninger, når det gælder asylsøgere, skal gennemføres med en lov, som muligvis betyder, at også parlamentet må afbryde ferien.

Ett av opposisjonspartiene må støtte regjeringen hvis loven skal vedtas. Trolig blir det De Grønne. Det skal dannes et eget utvalg av nøkkelstatsråder som skal ha myndighet til å treffe force majeure-vedtak.

Når befolkningen gjør motstand velger man å suspendere demokratiet. Man agerer på vegne av mennesker som ikke er borgere av landet, og på bekostning av de som er velgere.

De østerrikske forslagene beveger seg i retning av unntakslover.

http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE7903170/%C3%98strig-vil-fratage-borgmestre-magt-ved-asylpres/

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂