Olje- og energiminister Tina Bru har politisk ansvar for den massive vindkraftutbyggingen i Norge.  Foto: Terje Bendiksby / NTB.

Til tross for økende folkelig motstand mot vindkraft her i Iandet, lå Norge på Europa-toppen for utbygging i fjor. Når andre ser ut til å ta en tenkepause med hensyn til vindkraft, kjører Norge på for fullt.

Det er E24 som omtaler saken, og viser til tall fra  en fersk melding fra vindkraftorganisasjonen Wind Europe.

Norge topper listen over landene som installerte mest vindkraft på land i Europa i fjor, med 1,5 gigawatt (1.500 megawatt). Nederland installerte noe mer, om man også regner med havvind, skriver E24.

Den politisk ansvarlige for den omdiskuterte vindkraftutbyggingen i Norge er olje- og energiminister Tina Bru fra Høyre. Hun har tidligere hatt ulike verv i Høyre, samt vært butikkmedarbeider.

E24 fortsetter:

Tyskland og Spania kom like bak med 1,4 gigawatt, fulgt av Frankrike med 1,3 gigawatt. For Tysklands del var dette den laveste installerte kapasiteten siden 2010.

Samlet sett ser tallene slik ut for vindkraftutbygging i Europa:

Det ble totalt installert 14,7 gigawatt (14.700 megawatt) vindkraft i Europa i fjor, hvorav 80 prosent var landbasert vind. Totalt har EU nå installert 220 gigawatt vindkraft, oppsummerer Wind Europe, ifølge E24.

Wind Europa gir uttrykk for at landene bare må øke takten i utbyggingen i tiden fremover. De hevder dette er avgjørende for at EU skal nå sine omdiskuterte mål om å bli såkalt klimanøytralt:

Dette er imidlertid altfor treg utbygging hvis EU skal nå sine klimamål om 55 prosent kutt innen 2030 og det å bli klimanøytralt på sikt, mener Wind Europe.

Andre mener vindkraftutbyggingen stort sett ikke lønner seg, og at det i stor grad ligger myter og feilinformasjon til grunn for forestillingen om at dette er noe Norge må satse på.

Document omtalt dette blant annet her:

Tord Lien og klimaindustrien med nye skrøner om vindmøller.

 

Document har også ved flere andre anledninger vært kritisk til vindkraftsatsningen i Europa, blant annet i en sak av Kent Andersen, forfatter av boken Klima Antiklimaks.

I saken skrives det blant annet:

Tyskland har vært best i klassen på å bygge tungt subsidierte vindturbiner. Nå er det slutt. Så langt i år har vindkraftindustrien bare klart å bygge under 100 nye vindmøller i hele Tyskland. Naturligvis har dette fått både klimaaktivister og industrien selv til å rope «katastrofe», uten at det hjelper det minste. Tyskere har fått nok av galskapen. Norge, derimot? Det lille pottitlandet som alltid skal være «best i verden», er helt bakpå, som alltid.

«Katastrofen» for vindkrafta er todelt: Først og fremst rammer den smarte hvitsnipper som nå er i ferd med å miste den offentlige gullgåsa de har levd høyt på så lenge. Hele bobleøkonomien, med 40.000 subsidierte jobber i Tyskland, er truet. For grønne fanatikere er derimot katastrofen at man ikke vil oppnå det hellige målet om klimakutt etter FNs virkelighetsfjerne 1,5-gradersmål … noe vindkraft aldri har hatt evnen til.

I Norge er motstanden mot vindkraft massiv, ikke minst i de områder av landet der utbyggingen i stor grad raserer vakre naturområder, dreper fugl og ødelegger bomiljøer. Les mer:

5.000 gikk i støttemarsj for naturen – vil stoppe vindkraftutbygging

 

Les Kent Andersens viktige bok:

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Ny bok fra Document Forlag: 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

 

Vi setter pris på ditt bidrag, stort eller lite: 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.