Nytt

Det nye Sverige innebærer at også historien må skrives om. Det passer ikke lenger med «gamle, hvite menn». Ledelsen ved det juridiske fakultet ved Stockholm Universitet har skiftet ut maleriene av professorene som prydet fellesrommene.

Ebbesson_Jonas

Tavlorna, som föreställer äldre vita manliga professorer, beskriver inte fakulteten och dess historia på ett relevant sätt, enligt dekanus Jonas Ebbesson (bildet).

Det er en meget tvetydig setning. Man liker ikke å ha «hvite, eldre, mannlige professorer» på veggene. Hva betyr det at de ikke beskriver fakultetet og dets historie på et «relevant sett»? Man kan ikke skrive historien helt om. Men man kan ta dem ned av veggen, gjør storrengjøring. Man kan også fremstille dem i et så dårlig lys at deres fortjeneser blir mindre.

Diskreditert

– Vi hade även en byst i Fakultetsrummet, på en av de professorer som hårdast engagerade sig emot att Sveriges första kvinnliga juris doktor, Elsa Eschelssons, skulle få bli professor för drygt 100 år sedan. Skönt att den nu är borta från Fakultetsrummet.

Det sier dekanus Ebbesson. Hvor dyktig forgjengeren enn var, hvis han har tatt feil standpunkt en gang i tiden er det uutholdelig å se hans ansikt.

Ebbesson forklarerer hvorfor det var nødvendig å ta ned de gamle hvite mennene:

Förvisso var alla professorer vid fakulteten fram till 1970-talet män och flera av dem har haft stor betydelse för den rättsvetenskapliga forskningen. Men det är viktigare att alla på fakulteten kan känna sig delaktiga och inkluderade i våra mötesrum och lärosalar än att visa porträtt av utvalda, äldre manliga kollegor, tycker Jonas Ebbesson.

Det må være en helt spesiell sensitivitet som råder når nye studenter ikke føler seg inkludert hvis det henger hvite menn på veggene. Disse eldre hvite menn var diskriminerende i kraft av hva de var. Inkluderingen får retroaktiv virkning. Bare slik kan nye elever føle seg inkludert.

Det er en definisjon av det nye fellesskapet som kan få store konsekvenser for svensk historieskrivning, på alle plan.  Hvis maleriene på det juridiske fakultet renses ut, må det finnes tusentalls lignende institusjoner som står for tur. Er Ebbesson og juridisk fakultet ekstra lydhøre, foregriper de hva som kommer? Vil det bli utvalg som skal gjennomgå historien på hver enkelt institusjon og rense vekk det uvelkomne? Gjør eden mer «relevant»? Kan man tenke seg prosesser mot historiske personer?

Det begynte med rensing av barnebøker og er nå gått over til å bli en utrensing av svensk tradisjon. En ny nasjon trenger en ny tradisjon. Det er det Ebbesson og juridisk fakultet sier.

 

http://www.jurinst.su.se/om-oss/nyheter/d%C3%A4rf%C3%B6r-byttes-professorsportr%C3%A4tten-ut-mot-nya-konstverk-1.242324