Kort

NRK melder at jihadistene må kontaktes om det skal forskes på dem. Idet noen allerede er døde så blir det litt krevende, selv for Forsvarets forskningsinstitutt, så de har lagt prosjektet på is. Politikerne er noe bestyrtet over reglene de har vedtatt, og vil iht NRK ta en gjennomgang av disse.