Nytt

Under rundreisen i Latinamerika har pave Frans kommet med uttalelser om miljø og klima og fordeling av ressursene som minner om frigjøringsteologien fra 70-årene.

Paven synes ikke å forstå at uttalelser om alle menneskers like rett til jordens rikdommer og brodd mot de rike, har en politisk tendens som politisererer den katolske kirke.

Kirken har tradisjonelt vært varsom med å innta standpunkt som virvler den inn i malstrømmer den ikke har herredømme over.

Pavens uttalelser kan vitne om en viss form for politisk naivitet, eller er det latinamerikaneren som har overtak på kirkens øverste?

Pope Francis wraps up the first leg of a three-nation South American pilgrimage Wednesday after issuing an impassioned call for a new economic and ecological world order where the goods of the Earth are shared by everyone, not just exploited by the rich.

..

Taking up the global warming issue in Quito on Tuesday, Francis pressed the arguments made in his headline-grabbing encyclical earlier this month that the planet must not be exploited by the wealthy few for short-term profit at the expense of the poor.

“As stewards of these riches which we have received, we have an obligation toward society as a whole and toward future generations,” Francis said. “We cannot bequeath this heritage to them without proper care for the environment, without a sense of gratuitousness born of our contemplation of the created world.”
..

Taking up the global warming issue in Quito on Tuesday, Francis pressed the arguments made in his headline-grabbing encyclical earlier this month that the planet must not be exploited by the wealthy few for short-term profit at the expense of the poor.

“As stewards of these riches which we have received, we have an obligation toward society as a whole and toward future generations,” Francis said. “We cannot bequeath this heritage to them without proper care for the environment, without a sense of gratuitousness born of our contemplation of the created world.”
Både lederne i Ekvador og Bolivia sier de rette tingene politisk, men handler som enhver kapitalist, og mener de er i sin fulle rett fordi verdiene havner i statens kasse. Hvis paven uttaler seg mot «de rike», burde han ikke da også gi en korreks til de som misbruker politisk makt, på folkets vegne, slik som Hugo Chavez og Castro har vært eksempler på? De danner en tradisjon i Latinamerika og Morales er blant dem. Selv velmente ord kan falle uheldig ut.
https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/pope-presses-environment-message-in-bio-diverse-ecuador/2015/07/07/0700bfe0-2506-11e5-b621-b55e495e9b78_story.html