Innenriks

I Det nye Norge kan alle være nordmenn. Religion, språk, kultur og antall generasjoner i landet spiller ingen rolle. Det er mange måter å være norsk på.

Det er ikke like lett å bli tatt opp i det muslimske samfunnet.

Bazim Ghoslan, forstander i Rabita-moskéen om ahmadiyya.

– Jeg mener fortsatt at hvis man tror på en profet etter profeten Muhammad, noe ahmadiyya gjør, er man ikke muslim. Det gjelder uansett hva men selv kaller seg sier, Ghozlan.

Han vil ikke bruke ordet «vantro» om dem, men sier det ikke må være noen tvil om hvor grensene går for hva som kan defineres som muslimsk tro.

Kan i skrivende stund kun leses som en del av en artikkel i Aftenpostens papirutgave 15. juni. Selve artikkelen kan leses her.