Nytt

KRISTIANSAND: Ahmed Basharat fortviler. Hans avdøde venn regnes ikke som muslimsk nok til å bli gravlagt på den muslimske parsellen på Oddernes kirkegård. Grunnen er at både den avdøde – som Basharat – tilhørte Ahmadiyya-menigheten. Dette er en liberal retning og kaller seg selv en reform-bevegelse innen islam.
– Har styret for den muslimske parsellen rett til å nekte noen å begrave sine kjære der?
– Den parsellen ble åpnet i 1995. Da ble det dessverre inngått en avtale mellom kirkekontoret og dette styret om at de skulle ha myndighet til å godkjenne begravelser. I den tiden trodd en vel at en muslim er en muslim, og en del problemer ble nok undervurdert, sier kirkegårdsforstander Finn Eigil Sødal.

Fædrelandsvennen