Nytt

Kenneth Wiik, forsker ved SSB, kommer med noen uttalelelser om ekteskap som ikke overrasker. Det er flere fordeler enn ulemper med å være gift med en som ligner deg selv.

– Mange tenker nok at vi lever i moderne tider og at gifter oss mye mer på tvers enn vi faktisk gjør. Faktum er at vi innleder forhold med dem som har like interesser, lik utdanning og lik etnisk bakgrunn som oss selv, sier Kenneth Wiik, forsker ved SSB.

Dette mønsteret er aller mest fremtredende i ekteskapet.

– De gifte parene er likere enn dem som lever i samboerskap og andre typer forhold. Når folk virkelig skal binde seg, så velger de tradisjonelt.

Ifølge forsker Wiik er konklusjonen rimelig klar: Å være gift med en som ligner deg selv, har flere fordeler enn ulemper.

– Studiene som har sett på hvordan det går med forskjellige typer par, viser at de som er veldig ulike, har større sannsynlighet for å flytte fra hverandre. Er man oppdratt i veldig forskjellige miljøer, kan det skape konflikt innad i parforholdet og man risikerer å få mindre støtte fra familie og venner. De likeste klarer seg best, sier han.

Ute i storsamfunnet ønsker de som brenner for det multikulturelle samfunnet, å bevise det motsatte i stor skala: Store kulturelle og økonomiske forskjeller skal skape de nye fellesskapet.

 

Aftenposten