Nytt

Den oppsiktsvekkende dommen som annullerte et ekteskap mellom en muslimsk mann og kvinne fordi kvinnen ikke var jomfru, er blitt omgjort av ankedomstolen i byen Lille i Frankrike. Domstolen sabler ned begrunnelsen i dommen som vakte en voldsom, tverrpolitisk debatt i hele landet.

Ankedomstolen levner absolutt ingen tvil i sin konklusjon: Jomfrudom har ingen innvirkning på livet i et ekteskap, at man har hatt sex med noen før man gifter seg er derfor ikke en gyldig grunn for å annullere ekteskapet, selv om det har blitt løyet om dette på forhånd.

SAKEN STARTET DA det muslimske paret giftet seg i 2006. På bryllupsnatten oppdaget mannen at kvinnen slett ikke var jomfru, slik hun hadde hevdet før de giftet seg. Mannen svarte med å kaste kvinnen på dør.

To uker senere mottok kvinnen en stevning i posten. Mannen følte seg ifølge advokatene bedratt av kvinnen, han følte seg lurt inn i et ekteskap på falske premisser. Han ønsket derfor å annullere ekteskapet.

Kvinnen følte ifølge sine advokater kravet om å annullere ekteskapet som en straff, og som et forsøk på å ydmyke henne. Hun motsatte seg kravet, men hun gikk altså tapende ut av rettssaken i Lille. Ekteskapet ble annullert.

Etter rettssaken uttalte kvinnen at hun aksepterte annulleringen og ville legge saken bak seg. Imidlertid hadde dommen vakt betydelig oppsikt og endte i en debatt om kvinners rettigheter, sekularitet og ekteskapet som institusjon i det franske samfunnet:

POLEMIKKEN SOM BRØT UT etter dommen i april har ikke bare handlet om jomfrudom. Den har handlet om kvinners rettigheter, om ekteskapet som institusjon og om hvor lett det skal være å få annullert et ekteskap.

I tillegg har debatten dreid seg om «la laïcité», selve verdsligheten, det historiske skillet mellom kirke og stat som har rådet grunnen i Frankrike siden 1905. Det siste året har det sekulære prinsippet stått i sentrum for en rekke omfattende diskusjoner i Frankrike.

Enkelte avviser at den omstridte saken handler om religion, men andre hevder at det aldri ville ha blitt dømt slik dersom det ikke hadde dreid seg om et muslimsk ektepar. Mange har sett dommen som en trussel mot det Frankrikes sekulære prinsipper.

DOMMEN I LILLE ble angrepet fra både venstre og høyre i fransk politikk. Den ble ikke bare karakterisert som «en trussel mot verdsligheten», men også som «en fatwa mot kvinners frigjøring» eller helt enkelt som «en skam».

Uansett hvordan det har blitt tolket har det vært en utbredt frykt for at dommen ville skape presedens. Det har også blitt advart mot en situasjon der unge jenter tar kirurgiske operasjoner for å sy på en jomfruhinne, for ikke å bli avslørt av ektemenn besatt av jomfruelighet. Enkelte har også påpekt at det er umulig for en kvinne å avsløre en mann som bløffer om sin jomfruelighet.

Problemet for de som ønsket å få opphevet dommen har vært at kvinnen selv ønsket seg ut av ekteskapet. Paret lever nå fra hverandre, og ingen av dem ønsker å være gift. Å forfølge kravet om å annullere ekteskapet ville derfor føre kvinnen inn i et ekteskap hun nå ønsket seg ut av.

Justisminister Rachida Dati, som på midten av 1990-tallet selv fikk annullert et uønsket ekteskap, erklærte først at dommen beskyttet kvinnen mot et ulykkelig ekteskap. Etter hard kritikk snudde imidlertid ministeren tvert om, og krevde saken anket.

Problemet med den første dommen er hovedsakelig begrunnelsen. Det er klare begrensninger i fransk lov om hva som skal til for å oppnå en annullering av et ekteskap, men i henhold til loven kan et ekteskap annulleres hvis en av partene har løyet om «en vesentlig egenskap» i forholdet. Følgen ble at dommen definerte kvinnens jomfrudom som «en vesentlig egenskap».

Det er dette appelldomstolen avviste mandag.

Siden ekteparet igjen er gift, må paret nå komme tilbake med en ny begrunnelse for å få opphevet ekteskapet.

Mannens advokater svarte på dommen med å anklage domstolen for å «organisere tvangsekteskap» og advarte samtidig mot at individets rettigheter var truet. Kvinnens advokater uttaler på sin side at «det er alvorlig å bebreide noen for manglende jomfrudom eller for å ha hatt et kjærlighetsliv». Kvinnen har ifølge advokatene en følelse av «å bli hørt og forstått» av dommerne.

FRANSKE POLITIKERE har stått i kø for å kommentere gårsdagens dom. Ordføreren i Lille, Martine Aubry fra det franske Sosialistpartiet, uttaler at den opprinnelige dommen fra byen hun styrer hadde sjokkert henne og at selv om kampen for kvinners rettigheter ikke er vunnet, «hadde vi ikke trodd at vi skulle oppnå et slik tilbakeskritt i landet vårt».

Nicolas Sarkozys gaullistiske høyreparti UMP slår på sin side fast at de med glede har mottatt nyheten om «en dom som baserer seg på republikkens prinsipper og på likestilling mellom kjønnene».

Også den feministiske forstadsorganisasjonen Ni Putes Ni Soumises (Verken hore eller undertrykt), som var blant de hardeste kritikerne av dommen fra april, hyller dommen. Organisasjonens tidligere leder Fadela Amara sitter i dag i den franske regjeringen, og gikk i sin tid til frontalangrep på domstolen i Lille.

«Vi må få slutt på kulturelle påskudd som fortsetter med å lukke oss inn i mannsjåvinistiske og patriarkalske fengsler» skriver organisasjonen i en uttalelse etter mandagens dom.

Dagbladet: Han fikk ekteskapet annullert fordi hun ikke var jomfru