Sakset/Fra hofta

Hanne Bjurstrøm, youtube

En mann i 50-årene er dømt for hatefulle ytringer mot samer. Han er dømt i Salten tingrett til 18 dagers betinget og 15.000 korner i bot. Det er den første domfellelse for hets mot samer.

Men spørsmålet er om myndighetene har begynt å bruke domstolene for å straffe ytringer som er lavpannede og stupide.

«Hallo dem hører heime på viddah. Ikke her med den latterlige klovne drakten dem fær å vasa i. Kjenner du lokta av tennveske, er det en same ikke langt unna på 1,30 og lokter bål».

Vil man forby idioti? Det er ikke sikkert det vil ha den virkning myndigheten sier de vil oppnå.

Videre:

Retten fant at flere av utsagnene til mannen var svært nedlatende, nedverdigende og krenkende overfor samer generelt.

– Det må også karakteriseres som grovt krenkende og sjikanøst når han beskylder samene for med vilje å jage reinsdyrene ut på veiene for å få tilkjent erstatning, og at samene selv ikke bidrar økonomisk til fellesskapet, heter det i dommen, ifølge NRK.

Skal nedlatende utsagn var straffebelagt? Hadde mannen navngitt noen ville saken stilt seg annerledes. Hvis dette er det groveste mannen har sagt er dommen tvilsom. Ikke det at saken i seg selv – betinget dom og en bot – er så alvorlig, men den danner presedens ogLikestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm ønsker seg flere dommer.

– Samer har i lang tid meldt om at de utsettes for rasisme og trakassering, og med denne dommen viser rettsapparatet og samfunnet at dette tas på alvor, sier hun.

En av ombudets hovedbekymringer er rasismen som rettes mot ulike grupper i Norge, inkludert samer.

– Det er viktig at vi som samfunn klarer å gjøre noe med den giftige tonen som dessverre preger mange av debattene, særlig i sosiale medier og på nettet. Vi har stilt krav til myndighetene om å forsterke innsatsen for å bekjempe og forebygge rasisme og fordommer. Vi har også anbefalt at politiske partier utarbeider klare retningslinjer for egne politikeres bruk av sosiale medier, sier Bjurstrøm.

Bjurstrøm virker ikke å ha noen motforestillinger mot å bruke loven mot nettdebatter og «tonen». Som kjent kommer det an på øynene som ser. Vi er ikke beroliget av signalene fra Bjurstrøm. Hvor blir det av ytringsfriheten? Den skal beskytte også de sjofle ytringene, ikke fordi de er verdifulle, men fordi de virker som snubletråder. Hvis man begynner å rydde opp i det man mener er et villniss, er det en tendens til at de gale folkene overtar. De som liker å røske opp ugress.

Tilstrammingen skjer bit for bit. For ikke lenge siden varslet Anniken Haugli at sex-trakassering skulle overføres fra Diskrimineringsnemnda til domstolene.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide var på radio i morges og beklaget at ikke flere saker kommer for domstolene.

Men når vi vet hvordan voldtektssaker behandles av politiet, er det grunn til å gå etter meninger og seksuell trakassering med straffesaker? Man prioriterer det som er politisk populært, men ignorer andre forbrytelser som er et større problem og mer alvorlige.

Dermed undergraves folks rettsfølelse.

Mannen sier via sin advokat at han vil anke.