7. mai i fjor rykket politiet ut til det mediene senere omtalte som «et slagsmål med kniv mellom tre menn» i Rykkinn i Bærum. Skjermdump, NRK.

Familiens ære ble krenket da datteren giftet seg med en mann familien ikke hadde godkjent. Da gikk far (66) og sønn (36) ifølge tiltalen løs på broren til brudgommen.

I dag må de to irakerne møte for Asker og Bærum tingrett, tiltalt for drapsforsøk med kniv og elektrosjokkvåpen. Begge nekter straffskyld.

Politiet mener at far og sønn ville hevne seg på datterens giftermål, men siden hverken brud eller brudgom var innefor rekkevidde, gikk de løs på brudgommens bror.

«Slagsmål»

Om kvelden 7. mai i fjor kommer det melding til politiet om slagsmål på Rykkinn i Bærum. Det brukes ikke bare knyttnever, en mann blir knivstukket.

Av de knappe nyhetsmeldingene om saken er det vanskelig å forstå at dette er noe annet enn fyllerør:

Knivstikkingen skal ha skjedd i forbindelse med et slagsmål, og beskrives av operasjonslederen som «ikke tilfeldig».

Både den fornærmede og en av de mistenkte fikk behandling på sykehus. Fornærmede fikk stikkskader i armen, mens den mistenkte ble beskrevet som forslått. (NTB)

Document omtalte saken som et forsøk på æresdrap 31. mai 2019. I øvrige medier var det fullstendig stille helt til i sommer.

Bak lukkede dører

9. mai 2019 fengslet Oslo tingrett far og sønn for to uker. Document var til stede i forhørsretten, men ble vist på gangen. Dørene ble lukket.

To uker senere var det nytt fengslingsmøte, og igjen ble Documents utsendte vist på gangen. Men fengslingskjennelsene er offentlige, og av dem fremgikk tydelig at politiet mente det var snakk om et forsøk på æresdrap.

Det eneste fornærmede var «skyldig» i, var at hans bror hadde giftet seg med «feil» kvinne, mente politiet. Kvinnens far og bror ville hevne dette. At det var brudgommens bror som fikk unngjelde, skal skyldes at brudgommen selv ikke var mulig å få tak i. Etter hva Document erfarer skal de nygifte på dette tidspunktet allerede ha reist ut av landet.

Det skal ha vært en langvarig konflikt om giftermålet i forkant av hendelsen. Tingretten la «særlig vekt på historikken i saken og foranledningen til hendelsen».

Årsaken til at de angrep brudgommens bror, var at fuglen bokstavelig talt hadde fløyet: Ekteparet hadde allerede begynt på bryllupsreisen, noe faren hadde fikk vite via en tekstmelding.

«Betydningen av ære i arabisk og muslimsk tradisjon»

Oslo tingrett viste blant annet til «sakkyndigrapporter fremlagt i retten om betydningen av ære i arabisk og muslimsk tradisjon og hva som kjennetegner et æresdrap.»

I retten ble det tolket til arabisk. Retten viste til rettspraksis, blant annet to høyesterettsdommer, om betydningen av ære i kulturer fra «denne delen av verden».

«Når disse generelle uttalelsene ses i sammenheng med sakshistorikken i saken, foranledningen til hendelsen og at de siktede oppsøkte fornærmede bevæpnet med blant annet kniv finner retten at det er en sterk grad av sannsynlighet for at siktede vil begå en ny straffbar handling med strafferamme høyere enn fengsel i seks måneder dersom han løslates. Vilkåret om gjentakelsesfare er da oppfylt.»

Da dommer Christine Løvf viste Document på gangen under fengslingsmøtet i Oslo tingrett 23. mai i fjor, viste både aktor politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby og Løvf til domstollovens § 125 b, som omhandler hensynet til privatlivets fred eller ærbarhet.

Denne nokså oppsiktsvekkende begrunnelsen i en sak om et drapsforsøk motivert av nettopp ære er imidlertid forlatt i den skriftlige kjennelsen om lukkede dører:

«Retten viser til at det er klausulerte dokumenter i saken, og at det vil vanskeliggjøre etterforskningen og sakens opplysning om offentligheten får tilgang til saksopplysninger på nåværende tidspunkt, jf. domstolloven § 125 bokstav c).» skriver dommer Christine Løvf.

Henvisningen til klausulerte dokumenter var pussig, siden pressen aldri får se ett eneste av rettens dokumenter. Det ligger dessuten i sakens natur at hensynet til etterforskningen får stadig mindre vekt ettersom tiden går. På dette tidspunktet hadde politiet hatt saken under etterforskning i 16 dager.

«Det vises også til sakens karakter og at hensynet til å unngå represalier for de involverte tilsier lukkede dører, jf. Rt-2013-588, jf. domstolloven § 125 bokstav b). Retten finner det på denne bakgrunn påkrevd å lukke dørene.»

Voldskarusellen er igang

Dommeren henviste riktignok til § 125 b og c, men nå begrunnet med «sakens karakter og [..] hensynet til å unngå represalier for de involverte».

Det var vanskelig å forstå hvordan dette hang sammen, alle involverte i ære/skam-saken var kjent med sakens fakta. Presseomtale ville ikke kunne gi dem informasjon de ikke allerede satt med. Som Document skrev i mai i fjor:

Retten vil «unngå represalier for de involverte» heter det. Det synes søkt, ja nesten naivt. Voldskarusellen er allerede igang. De involverte familiene vet utmerket godt hvem som er hvem i denne konflikten.

To voksne mennesker gifter seg med hverandre. Kvinnens familie liker det dårlig, og far og sønn angriper en uskyldig tredjepart. De er nå siktet for drapsforsøk. Dette skal norsk offentlighet få vite minst mulig om, mener sakens parter, påtalemyndighetens Hjort Kraby og forsvarer Siri Langseth.

Mens offentlighetens representant sitter på gangen argumenterer partene, som er skjønt enige – og dommeren gir dem rett.

Opphever tingrettens kjennelse

Etter initiativ fra Document anket Norsk Redaktørforening på vegne av norsk presse kjennelsen om lukkede dører til Borgarting lagmannsrett, som enstemmig opphevet tingrettens kjennelse.

En historisk kjennelse, mente Redaktørforeningen:

–  Så vidt jeg har oversikt over har det ikke tidligere skjedd at domstolene har opphevet en kjennelse om lukkede dører i et rettsmøte som allerede er avholdt, kommenterte NRs generalsekretær Arne Jensen.

Rettssaken starter i Asker og Bærum tingrett i dag. Den skulle startet i mai, men er blitt utsatt på grunn av koronaepidemien.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.