Flere tungt kriminelle somaliere krever lukkede dører når de skal forklare seg om voldelige ran. Oslo tingrett bøyer seg, og viser til "belastningen ved å gi forklaring med tilhørere tilstede". Belastningen de seks tiltalte har påført ofrene og samfunnet, tas ikke i betraktning.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.