Europarådet har vedtatt et rammeverk for forebygging og bekekjempelse av fremmedkrigere.

Det er preget av generelle formuleringer og virker å ha liten substans, så langt.

De nye reglene slår fast at landene skal forby innbyggerne å delta i terrorgrupper i utlandet, å motta terrortrening eller å reise utenlands med mål om å drive terror, ifølge en pressemelding fra Europarådet.

Målet har vært å lage et felles regelverk som sørger for at medlemslandene holder seg innenfor menneskerettigheter og borgerrettigheter når de såkalte fremmedkrigerne skal stoppes.

– Vi trenger et juridisk grunnlag for å håndtere dette. Det er snakk om folk som har en intensjon om å begå en handling, noe som er komplisert i juridisk forstand, sier generalsekretær Thorbjørn Jagland til pressen i Brussel.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/europaraadet-skjerper-kampen-mot-fremmedkrigere/a/23455241/