Alle de 46 medlemslandene i Europarådet stemte tirsdag kveld for å utestenge Russland. Samtidig har Russland varslet at de vil trekke seg frivillig først.

Europarådet har vært samlet til et to dager langt ekstraordinært møte i Strasbourg i Frankrike for å ta stilling til om Russland skulle ekskluderes på grunn av krigen i Ukraina. Etter et flere timer langt møte tirsdag kveld endte voteringen med enstemmig oppslutning om forslaget.

– Det er noe av det mest bevegende jeg har vært med på, sier Høyres Ingjerd Schou, som er visepresident i rådet.

– 46 land ga en entydig beskjed: Vi har ikke plass til en slik krigsaggressor i Europarådet.

Vedtaket omtales som historisk ettersom de aldri før har skjedd at et medlemsland har blitt kastet ut. Russland har vært midlertidig suspendert fra rådet siden 25. februar som følge av invasjonen i Ukraina.

– Vi har aldri hatt en slik type sak. Jeg har aldri sett så mange tegne seg på talerlisten eller at det har vært en så tydelig retning og enighet om det som er budskapet, sier Schou til NTB.

Russland vil trekke seg

Ifølge gangen i eksklusjonssaker, blir landet det gjelder først bedt om å trekke seg fra Europarådet. Dersom landet ikke frivillig trer ut, vil det bli ekskludert. Det er opp til ministerkomiteen (regjeringsleddet) å fatte det endelige vedtaket.

Hvor lang tid det vil ta før ministerkomiteen følger opp rådet som nå er vedtatt av forsamlingen, er ikke endelig avklart, men komiteen har et møte torsdag der det ventes at saken blir tatt opp.

Imidlertid ligger det an til at Russland vil trekke seg frivillig før det kommer til eksklusjonsvedtak. Det russiske utenriksdepartementet sendte ut en kunngjøring tirsdag ettermiddag hvor det heter at Russland har satt i verk utgangsprosedyre.

Departementet la ut en uttalelse på meldingstjenesten Telegram, ifølge nyhetsbyrået AFP. Der gikk det fram at Russland har varslet Europarådets generalsekretær Marija Pejcinovic Buric om at de akter å trekke seg ut.

Schou synes ikke det er overraskende at Russland gjør dette.

– De visste veldig godt at det lå an til at det ville gå denne veien. Dette er kampen om historiefortellingen. Det handler om at de vil kunne si at de trakk seg ut og ikke ønsket å være medlem heller enn at de ble ekskludert, sier Schou.

Vil ikke møte uvennlige land

Forrige uke kunngjorde Russland at de ikke lenger vil møte i Europarådet fordi EU- og Nato-landene opptrer uvennlig. EU- og Nato-landene fortsetter linjen med å ødelegge organisasjonen og det felles humanitære og juridiske rommet i Europa, het det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet til nyhetsbyrået Tass.

Så lenge president Vladimir Putin velger krig framfor demokrati og fred, har Russland ikke noe å gjøre i gjøre i felleseuropeiske demokratiske samlinger, mener Schou, som sier presidenten får tydelige signaler fra et samlet Europa.

– Den russiske ledelsen har vist at de ikke har noe ønske om å forbli del av et Europa som bygger på verdier og prinsipper som demokrati, menneskerettigheter og rettsstat. Dette kan vi ikke akseptere, sa hun i sitt innlegg til rådets forsamling.

Suspendert etter Krim-annekteringen

Europarådet ble opprettet i 1949. Rådets parlamentarikerforsamling består av representanter for medlemslandenes nasjonalforsamlinger, totalt 324 medlemmer. Formålet med Europarådet er å arbeide for å styrke menneskerettigheter, demokrati og rettsstaten i medlemslandene.

Etter annekteringen av Krim i 2014 ble Russland fratatt stemmeretten i Europarådet, men i 2019 fikk landet den tilbake.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.