Sakset/Fra hofta

Da jeg var liten lærte jeg flere ting; blant annet at to mot én er feigt og at det er stygt å peke. På Underhuset tv2.no fredag 11.desember skjedde begge deler da Hege Storhaug var gjest, eller gissel, i studio. Christian Skaug har allerede kommentert den underlige seansen godt her på Document.no  men jeg har en tilleggskommentar, og den handler om slett journalistisk arbeid og det å ta kvinnen og ikke ballen (i disse VM-tider).

Yama Wolasmal

Mot slutten av sendingen, etter at programleder Yama Wolasmal (foto) og Jon Hustad har gjort så godt de kan med å diskreditere henne i 20 minutter kommer den store finalen, øyeblikket da programlederen finner frem hammer og nagler for å korsfeste ukens gjest. Han sier; «Du hevder at moskeer må stenges fordi de driver med rekruttering av fremmedkrigere. Hvor har du det fra?» Er det noe alle journalister må vite så er det at om man skal konfrontere noen med et direkte sitat, så må sitatet for Guds skyld være riktig! Storhaug parerer spørsmålet bra og sier formuleringen er basert på en hard vinkling i Dagbladet. Deretter forklarer hun at hun mener vi i Norge ikke må finansiere krefter på innsiden av shia- og sunnimoskeer som jobber for å avvikle det frie demokratiet. Wolasmal godtar svaret, og burde skammet seg over det slurvete forarbeidet. Det gjør han ikke. I stedet henter han frem en uttalelse fra PST der det står: «Det er ingen ting som tilsier at folk radikaliseres i moskeene. Det er ikke der fremmedkrigere rekrutteres» og med pekefingeren viftende spør han anklagende; «Vet du noe som PST ikke vet?» Han er ganske trygg på at han nå har naglet Storhaug til korset. Det er akkurat her, når Wolasmal fylles av selvforherligende hybris at det etter min mening sporer helt av.

Hva er det PST egentlig sier? Hva er spørsmålet PST har svart på? Det er mulig å se for seg flere spørsmål som passer til svaret. Det to mest sannsynlige er; Kan man,på generelt grunnlag, si at fremmedkrigere rekrutteres i norske moskeer? Vil PST beskrive norske moskeer, slik Storhaug hevder, som arnested for fremmedkrigere? Det finnes også andre alternativer, men det er ett spørsmål PST garantert ikke har svart på og det er; Kan PST utelukke at enkelte personer oppsøker moskeer med det mål for øye å rekruttere unge søkende mennesker til å bli fremmedkrigere?

SELVSAGT kan ikke PST UTELUKKE at det skjer radikalisering gjennom norske moskeer. Særlig ikke når, som Storhaug så betimelig svarte at; «enhver jihadist som er kjent i Norge har hatt tilhørighet i en eller annen norsk moské. DET bør bekymre oss.» Da forholdt Hustad seg taus, og Wolasmal la litt forvirret fra seg hammeren før han prøvde å flåse bort fadesen ved å si til Storhaug at hun burde ringe PST hvis hun visste noe de ikke visste.

Antropologen Scott Atran som er en av grunnleggerne av Center for the Resolution of Intractable Conflict ved Oxford-universitetet, og forskningssjef ved Centre National de la Recherche Scientifique i Paris har presentert en rapport for FNs sikkerhetsråd som viser at utlendinger som kriger for IS sjelden er radikalisert i moskeer. «Sjelden» er ikke det samme som at det ikke skjer.

Selv er jeg blant dem som tror og mener det drives mye godt forebyggende arbeid i og rundt moskeene i Norge, og at ingen av dem har som mål å rekruttere fremmedkrigere. Jeg tror heller ikke ledelsen ved de ulike moskeene har en slik agenda, men at det, som Storhaug sier, sitter folk i krokene og fisker etter frustrerte og lett påvirkelige ungdommer de kan radikalisere mener jeg er åpenbart. Omfanget vet jeg ingen ting om. Det burde interessere TV2 mer enn å forsøke diskreditere og regelrett drite ut en av de få som i en årrekke har klart å stå delvis oppreist i en politisk korrekt shitstorm uten sidestykke i norsk pressehistorie. Hege Storhaug er også bare et menneske. Hun tar feil av og til, hun er omtrentlig i sin omgang med fakta noen ganger og uttaler seg upresist. Hun er derfor åpenbart en velegnet kandidat neste gang TV2 skal ansette en ny journalist i samfunnsavdelingen.