Siv Jensen fikk noen intelligente spørsmål på direkten av en journalist i TV2-sendingene på lørdag. Man kan ikke si det samme om svarene hun ga. Hvis ikke Siv Jensen kan levere annet enn intetsigende dill når hun får stilt brennende spørsmål i en slik situasjon, hvilke politikere skal da stå frem og vise vei?

TV2:

Kan vi gjøre noe for å minske risikoen for at dette skjer i Norge?

Siv Jensen:

Vi må legge til grunn at politi og sikkerhetsorganer har god kontroll på dette..…Vi må gjøre alt vi kan for ikke å la oss skremme.

Forslag til bedre svar:

Vi må for det første selvsagt umiddelbart omgjøre gårsdagens uheldige beslutning om ikke å forlenge bevæpningen av norsk politi. Politiet er samfunnets fremste maktapparat for å beskytte befolkningen mot den type angrep som Europas befolkning nå konstant er under trussel av. De ønsker å være bevæpnet, og vi må høre på dem.

Vi må videre påskynde arbeidet for å stoppe den pågående ukontrollerte innstrømming av migranter. Vi er nødt til å være sikre på hvem vi slipper inn i landet vårt, og nå slipper vi inn massevis av mennesker uten å kontrollere deres bakgrunn ordentlig. En stor del av disse er unge menn som kommer fra områder og kulturer der vi vet at det finnes sterkt antivestlige og potensielt svært farlige personer.

Vi må også snarest få gjennomført lovendringer i tråd med det som justisministeren la frem allerede i 2014, for å få et lovgrunnlag for å straffeforfølge hjemvendte fremmedkrigere. Vi må også sørge for at disse fratas sine eventuelle statsborgerskap samt enhver rett til velferdsytelser fra det norske samfunnet. Folk som driver krig mot Europas befolkning har ingen rett til å belaste deres veferdsbudsjetter.

paris.fergebillett.mohammed.almuhamed.reisefølge

Foto: Et gresk nettsted klarte å grave frem fergebilletten som Ahmed Almuhamed (25) brukte da han reiste fra Tyrkia til Hellas. Han reiste sammen med Muhammed Almuhamed, trolig en slektning.

TV2:

Bør man ha sterkere tiltak mot politisk islam?

Siv Jensen:

Det er iverksatt mange tiltak allerede både i Norge og i den vestlige verden i forhold til denne hatefulle ideologien, det er ingen grunn til å la den spre seg ytterligere. Målet må være gjennom antiradikaliseringsarbeid å hindre rekruttering til disse bestialske grupperingene.

Forslag til bedre svar:

Ja, det er det ikke tvil om. Det er en ulykke at denne dødskulten har fått fotfeste også i vårt land. Kampen må føres langt mer konsekvent enn hittil. Vi må skjerpe samfunnets kampvilje på alle områder for å vise at islamisering, det være seg snikislamisering eller åpen islamisering, er noe vi ikke godtar mer av. Vi må også vise nulltoleranse overfor moskéer og religiøse foreninger som på direkte eller indirekte måte fremmer fundamentalistisk islam. Disse må fratas all statsstøtte, og vi må bruke straffeloven mot oppfordring til straffbare handlinger også om de er religiøst motivert.

TV2:

Må det brukes hardere virkemidler i dette antiradikaliseringsarbeidet?

Siv Jensen:

Vi er i alle fall i gang med mange virkemidler her hjemme, og vi skal la politiet gjøre sin del av jobben.

Forslag til bedre svar:

Ja, som jeg alt har sagt, må det vises en mye sterkere vilje til å stå opp for de grunnleggende verdier i vårt samfunn og bekjempe de som har erklært krig mot disse verdiene. Dette handler om slike tiltak som overvåking, politi og straff, men også om å bekjempe at symbolene og adferdskodene til fundamentalistisk islam blir dagligdagse og akseptable innslag i vårt samfunn. Vi må ikke gi innflytelse og legitimitet til de som målbærer hat mot vesten. Vi må også støtte og oppmuntre alle de muslimer som ønsker å leve i tråd med grunnverdiene i det samfunn de har søkt til, og være veldig tydelig i vår støtte til dem, mot alle utslag av islamistisk fundamentalisme.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.