Kort

Diskrimineringsnemnda: NRK bryter ikke diskrimi­nerings­loven ved å sette foten ned for korssmykke på TV-nyhetene. NRK