Innenriks

Oslos skolebyråd, Anniken Haugli (H) setter ord på noe som må være et stort hinder for å lykkes optimalt med grunnskolen. En betydelig minoritet av Oslos grunnskoleelever kan ikke følge vanlig undervisning når de møter opp til første skoledag. Det er snakk om hele 25 prosent. Halvparten bærer med seg problemer på grunn av språklige utfordringer gjennom hele skoleløpet.

Hvor mange klarer politikerne å overbevise om at dette er en suksessoppskrift for samfunnet?

Hver fjerde førsteklassing møter opp første skoledag uten å kunne godt nok norsk til å følge ordinær undervisning. Halvparten av dem bærer utfordringene med seg gjennom skoleløpet.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/skole-og-utdanning/klare-maal-for-den-enkelte-oslo-elev/a/23433495/