Nytt

Det heter seg at integreringen går bra i Norge. Oslo er det multikulturelle utstillingsvinduet til Norge. Hvordan skal man fungere i det norske samfunnet uten norskspråklige ferdigheter? Hvordan skal man ta til seg norsk kultur med svake eller uten norskspråklige ferdigheter?

1.700 førsteklassinger klarer ikke å følge vanlig undervisning på grunn av manglende norskkunnskaper. Èn av fem ungdomsskoleelever avslutter 10. klasse uten gode nok skrive- og leseferdigheter.

Det går seg til. Problemene, populært kalt utfordringer, har ikke noe med innvandring å gjøre. Jonas Gahr Støre er av den oppfatning at politikerne må signalisere at integreringen går bra. Hvis ikke fremmer de fryktkultur.

På tide med realitetsorientering?

Én av fem går ut av ungdomsskolen uten å ha gode nok lese- og skriveferdigheter. Oslo Høyre mener derfor tiden er moden for endringer i Oslo-skolen.

—-

Hvert år klarer ikke 1.700 førsteklassinger å følge vanlig undervisning på grunn av manglende norskkunnskaper – til tross for at flere av disse har gått i barnehage. I tillegg faller én av tre ut av videregående skole.

int-literacy-day

groruddalen.no