Sakset/Fra hofta

Er det blitt ståande ordre i politikk og media å unnskylde militante islamistar for bruk av vald og terror? Islam er fredens religion, heiter det, og då kan jo ikkje massakren av 148 kristne studentar i Kenya ha noko som helst med religion å gjera?

Då den islamistiske terrororganisasjonen al-Shabaab sorterer muslimar frå kristne, let alle dei førstnemnde gå fri og drep alle dei sistnemnde, har det, ifølgje korrespondent Sverre Tom Radøy, «overhodet ikke noe med religion å gjøre.» (NRK 2. april).

Jihadistisk terrorisme, anten det er i regi av ISIS, Boko Haram, Hamas, Hizbollah, al-Qaida eller al-Shabaab, har ikkje noko med islam å gjera?

Det er så godt å få vite det: Anten me ser framstilling i fjernsynet av krig, terror, forfølging, skyting, drap og halshogging av jødar og kristne, er religion heldigvis irrelevant.

Lt. Gen. Michael Flynn, tidlegare etterretningssjef i Det kvite hus, reagerer på at det også i USA er blitt offisiell politikk at islam ikkje skal nemnast i samanheng med valdelege hendingar. Uttrykket «militante islamistar» skal vera tabu, sjølv når det gjeld eksistensielle trugsmål.

Då blir det ikkje lett for Vestens demokrati framover. Som Michael Flynn seier: «You cannot defeat an enemy you do not admit exists”. (Du kan ikkje overvinne ein fiende som du ikkje vil vedgå eksisterer).

 

 

Hallgrim Berg

Ål