Er det blitt ståande ordre i politikk og media å unnskylde militante islamistar for bruk av vald og terror? Islam er fredens religion, heiter det, og då kan jo ikkje massakren av 148 kristne studentar i Kenya ha noko som helst med religion å gjera?

Då den islamistiske terrororganisasjonen al-Shabaab sorterer muslimar frå kristne, let alle dei førstnemnde gå fri og drep alle dei sistnemnde, har det, ifølgje korrespondent Sverre Tom Radøy, «overhodet ikke noe med religion å gjøre.» (NRK 2. april).

Jihadistisk terrorisme, anten det er i regi av ISIS, Boko Haram, Hamas, Hizbollah, al-Qaida eller al-Shabaab, har ikkje noko med islam å gjera?

Det er så godt å få vite det: Anten me ser framstilling i fjernsynet av krig, terror, forfølging, skyting, drap og halshogging av jødar og kristne, er religion heldigvis irrelevant.

ANNONSE

Lt. Gen. Michael Flynn, tidlegare etterretningssjef i Det kvite hus, reagerer på at det også i USA er blitt offisiell politikk at islam ikkje skal nemnast i samanheng med valdelege hendingar. Uttrykket «militante islamistar» skal vera tabu, sjølv når det gjeld eksistensielle trugsmål.

Då blir det ikkje lett for Vestens demokrati framover. Som Michael Flynn seier: «You cannot defeat an enemy you do not admit exists”. (Du kan ikkje overvinne ein fiende som du ikkje vil vedgå eksisterer).

 

 

Hallgrim Berg

Ål

ANNONSE
Liker du det du leser? Vipps noen kroner til Document på 13629