Innenriks

Mens massakren på Garissa-universitetet i Kenya for de fleste er så grusom at man knapt orker å «se», prestererer NRKs korrespondent Sverre Tom Radøy å si at seleksjonen av ikke-muslimer og drapene på disse ikke har noe med religion å gjøre.

Det er minervanetts Jan Arild Snoen som har fulgt NRKs dekning fra utlandet. Til  NRK Kveldsnytt sa Radøy torsdag 2 april:

radøy.nrk

«Dette gjør de for å gi det inntrykk at det er en religionskrig de fører. De fleste mener at det er noe helt annet, og overhodet ikke har noe med religion å gjøre.»

Radøy er en gammel 68’er og kjører trofast i samme spor. 68’erne trodde at religionen skulle dø ut eller at den skulle bli så fredsæl at lammet og løven gresset side ved side på jorda. Muslimer fyller en viktig rolle i regnbuesamfunnet. Hvis de ikke oppfører seg kan det ikke ha noe med deres tro å gjøre. Det vil rokke ved fundamentet for utopien.

Men det er grenser. Når benektelsen blir så massiv som i Radøys tilfelle, er det ved å skli over i noe annet, som kan kalles blindhet for, eller kollaborasjon med ondskapen. Den som sier at dette ikke har noe med religion å gjøre bagatelliserer og relativiserer jihad, for øvrig et ord NRK, NTB og avisene unngår.

Radøy er ikke alene. Snoen har fulgt med på hva utenriksminister Børge Brende har uttalt, og det er samme benektelse, ansikt til ansikt med terror i islams navn. Retter etter massakren på Charlie Hebdo sa han:

”Jeg vet at det gjør stort inntrykk her i Midtøsten. For dette har ingenting med Islam å gjøre, men er misbruk av religion.”

Det var ikke enkeltstående uttalelser:

Dette var ingen ubevisst upresis uttalelse, men nok et eksempel på at utenriksministeren systematisk benekter forbindelsen mellom islamistisk terror og islam.

  1. september i fjor talte Brende i FN, og sa følgende, ifølge Dagsavisen.

– Verden må stå sammen mot IS. Denne trusselen er global og må slås tilbake med globale virkemidler. Den arabiske verden må stå helt i spissen her, for det IS står for, har ingen ting med islam å gjøre. Tvert imot, det er en barbarisk, ekstremistisk organisasjon, sier Brende.

  1. september var han hos TV2 og gjentok budskapet, ifølge HRS:

– ISIL har ingen ting med islam å gjøre. Det er så langt unna islam det er mulig å komme. De misbruker islam, sa Brende.

Denne benektelsen er uttrykk for massiv fortrengning av realitetene. Å si det motsatte, å erkjenne at islam har et stort problem, ville føre til så store forviklinger at utenriksministeren og NRK-reporteren foretrekker løgnen. Snoen spør hvem «de fleste» er som Radøy henviser til. Jo, det er alle som ham selv, mediefolk og politikere og de er på kollisjonskurs med store deler av opinionen, med vårt eget verdigrunnlag og med virkeligheten. Store kollisjoner pågår!

 

http://www.minervanett.no/religion-betyr-ingenting/

http://www.minervanett.no/en-nobel-logn/