Innenriks

VG skriver at «stadig flere nordmenn slutter seg til IS». Er det kun nordmenn, eller er det norske statsborgere det er snakk om?

Norske kommuner står rådville. De aner ikke hva de skal gjøre med problemet. Hos KS vil de fortsatt ha et bra integreringsarbeid.

Yngve Carlsson i Kommunesektorens organisasjon (KS) bekrefter overfor VG at kommunene mangler kunnskap om temaet.

– Dette er et nytt og skremmende problem, men kommunene mangler helt klart kunnskap om radikalisering. Jeg tror at et par millioner kroner til hver enkelt av de 30 kommunene vil komme godt med.

Hvordan kommer de godt med?

– Det viktigste er å få flest mulig til å fullføre skolegangen, sørge for at ungdom kan delta i idrett og inkluderende frivillig aktiviteter, samt drive et godt kriminalitetsforebyggende arbeid. Dette er relativt tradisjonelt, men det fungerer, sier Carlsson.

Vi vet at flere terrorister tilsynelatende er godt integrert, så det er kanskje ikke sikkert at løsningen ligger i skole og fritidsinteresser?

Larviks ordfører Larvik Rune Høiseth ønsker mer kontakt med moskeene. Mange vil nok synes at det lyder fornuftig, selv om vi i lang tid har hørt at terrorisme ikke har noe med islam å gjøre.

– Vi har jevnlig samtaler med lederen av islamsk kulturforening her i byen, men vi ønsker å være enda tettere på moskémiljøet, sier Høiseth.

Hva er fellesnevneren for de som reiser til IS? Kan det ha noe med islam og Koranen å gjøre?

 

30 kommuner skulle ta grep mot radikalisering – aner ikke hva de skal gjøre