Kommentar

Å høre om at folk en kjenner fra venstresiden fra langt tilbake i dag leser document.no får en til å spisse ørene. I dette tilfellet gjaldt det en person som gjorde seg bemerket som progressiv lege på 60-tallet.

Det slo meg med en gang: De tankene vi her har gitt uttrykk for de siste ukene, om at islam må underlegges nasjonal lov, er innlysende hva venstresiden skulle stå for. Når de ikke gjør det er det et tegn på ideologisk fallitt.

Når man skygger unna en så massiv konfrontasjon som dette, har man vist at man ikke tør leve i sin samtid. Det var ellers kjennemerket på å være progressiv: på parti med historien og fremskrittet.

Bemerkerk inngangen: Man forsøker å tabuiserer den største konfrontasjonen i vår tid: Mellom sekulære demokratier og en religion som ikke har vokst seg ut av teokratiet. Hvis man snakker om krig mellom sivilisasjoner er man en krigshisser!

Slikt sprøyt skal man la seg by!

Innfallsvinkelen er viktig. Hvis man tenker selvstendig lar man seg ikke vippe av pinnen.

Da forstår man at de viktigste seierene generasjonene har vunnet, står på spill, hvis ikke alle de religiøse fremstøtene blir tilbakevist.

Her ligger en stor diskusjon. Hadia Tajik vil ha seg frabedt at hun står for noen islam light. Men når hun gifter seg med en ikke-troende, som etter hva man forstår, heller ikke har konvertert, er hun en muslim light. Tror hun at hun selv kan definere hva som er islam? I neste omgang sier hun at beste botemiddel mot ekstremisme er å gi de unge Koranen.

Slike inkonsistenser får passere. Forstår hun i det hele tatt hva hun sier? Man fastholder noen distinksjoner som bare eksistererer oppe i ens eget hodet. Sylo Taraku er modigere. Han sier at jihadismen ikke har noe med Vesten å gjøre. Han er ærligere og modigere. Kanskje han også vil forstå at hvis det norske samfunn ikke bestemmer seg for å sette grenser for religionen, vil det bli religionen som setter grenser for samfunnet.

Det kommer ikke folk til å finne seg i.

Venstresiden skulle tradisjonelt vært den som gikk i bresjen for denne kampen. I stedet har de overlatt denne kampsaken til høyresiden. Det er et fatalt feilgrep.