Når man sitter og leser om Nasjonal Fronts fremganger i Frankrike, blir man klar over maktesløsheten til den styrende politiske elite.

Nasjonal Front anklages for å ta velgerne på alvor, det vil si at de hører på hva folket er misfornøyd med. De ønsker også å beskytte Frankrike for farer utenfra, men å være stolt av landet sitt er ikke populært blant politikere som elsker globalismen.

Frankrike har store problemer med innvandrere og islam. Nasjonal Front ønsker å sperre grensene for invandrere og å sette i gang tiltak rundt islam. Slikt er forkastelig for de som kjemper for den multikulturelle idyllen.

Politisk korrekt politikk ser ikke ut til å ville ta folks problemer på alvor. Folks misnøye og problemene med islam ser ut til å skulle skyves under teppet. Det går seg nok til.

Dette er en kvinne som er i ferd med å snu opp ned på fransk politikk. Le Pen spiller på folks misnøye. Hun vil stenge grensene for innvandrere, driver en anti-islam-politikk, latterliggjør de etablerte franske politikerne, vil ta Frankrike ut av EU og beskytte landet og innbyggerne mot alle trusler utenfra.

Det er ikke vanskelig å gjenkjenne retorikken. Den trives i mange europeiske land. Også i land lenger nord på kontinentet.

 

VG