Nytt

Nestleder for Republikanerne (LR) i Frankrike ønsker å gjøre livet surt for islamister. Han krever blant annet interning av alle islamister som har fått mapper som følge av å ha blitt vurdert som en trussel mot rikets sikkerhet. Dette er ikke løskrutt. Den republikanske ministeren for Frédéric Lefebvre i Île-de-France har nedlagt 22 moskéer i Lyon og 13 i Marseille, og ønsker videre å fortsette dette i samband med belgiske myndigheter.

Dette er et stort skifte i den franske debatt. Front National har hittil, i det store og det hele, vært alene om å kreve handling og forandring, for å omstille landet og staten så man endelig kan komme ajour med dagens og fremtidens trusler. Det er en lang veg å gå og mye å ta igjen etter et langt flerkulturelt søvngjengeri, men her likner det faktisk på en substansiell omlegging av politikk og debatt. Norge bør følge med i timen.

Nøytralisering av alle 10,500 islamister vurdert som trusler for rikets sikkerhet

I november 2015 kom det frem at 10,500 islamister regnes som en trussel for rikets sikkerhet. Alle terroristene i Frankrike har hatt mapper hos etterretningstjenesten merket «S». Laurent Wauquiez, nestleder i LR er det som nå tar til ordet for internering av disse, og er ikke redd for å kalle det ved sitt rette navn. Flere politikere vet at det ikke er en holdbar situasjon at staten kjenner til flere tusen mennesker som er tikkende bomber for staten og sine omgivelser. De forsøker derfor å unngå dette ubehagelige ordet og snakker om «husarrest» og liknende – men det er bare altfor tydelig at de har mer enn nok problemer med å overbevise seg selv først om hva de sier. Hvis man har bestemt seg for å dø i jihad mot Frankrike for å vinne 72 jomfruer forteller vår forestillingsevne oss at man ikke lar seg stoppe av en fotlenke utstyrt med GPS.

● Behandling av alle tilbakevendte syriafarere

Eric Ciotti (LR), medlem av Nasjonalforsamlingens justiskomité, krever på linje med republikanernes nestleder at alle hjemvendte jihadister må fengsles.

● Effektiv straffeforfølgelse av alle terrorister

Sosialistene har klart å skape stor debatt om hvorvidt den franske stat bør ha rett til å frata egne borgere passet dersom de har et dobbelt statsborgerskap og har begått terror- eller krigshandlinger mot Frankrike. President Hollandes egen justisminister Taubira måtte gå ettersom hun uttalte at hun ville motsette seg lovgivningen selv om Hollande skulle få flertall i nasjonalforsamlingen. For noen måneder siden evnet sosialistene å avspore debatten på denne måten. Republikanerne viser nå at de også er i stand til å sette dagsorden og ikke vil la seg diktere av sosialistenes liksom-debatter, slik vi i Norge fortsatt debatterer hva vi skal kalle det når innvandrere slår sine barn mens Sidsel Wold, uutfordret, får sette likhetstegn mellom unge ‘eventyrsøkende’ norske soldater og dem som reiser til Syria.

● Få alle grenser stengt og under kontroll

Dette er et svært ømt tema for republikanerne, men Marine Le Pen er klinkende klar på at alle grenser til Frankrike må komme under fransk kontroll – særlig på grunn av hvordan koblingen mellom Molenbeek og Paris spilte en så stor rolle for begge de to siste angrepene.

● Omlegging av etterretningstjenesten og politiet

Det foreslåes fra republikansk og Nasjonal fronts hold å reorganisere både etterretningstjenestene og sikkerhetspolitiet etter den form trusselen mot Frankrike nå har antatt.

● Nedleggelse av alle gudshus som brukes av hatpredikanter

Politikere har lenge snakket om det. Nå har republikanernes Lefebvre omsatt ord til handling. Nå kan man ikke lenger snakke om at dette kun er ønsket fra noen islamofober i Marine Le Pens Front National.

Le Figaro