Den svenske økonomen Tino Sanandaji mener det ikke er vanskelig å se hvor Sverige er på vei: Da masseinnvandringen startet på 80-tallet reagerte svensker med rasistiske reaksjoner. Det var endog noen stygge drap. Som svar slo den politiske klassen seg sammen med mediene og inngikk en jernpakt: innvandringen skulle kun presenteres i positive termer. De som ikke var med på notene skulle skremmes eller henges ut. Oppskriften har fungert, men nå røyner det på. SDs oppslutning viser det. At partiene slutter seg sammen for å utestenge SD er etter boka, men det er ikke etter demokratiet.
Sanandaji tror Sverige er på vei mot «stupet». Siden intervjuet ble gjort i 2014 har bare takten i innvandringen økt. Dette er mennesker som eliten ikke møter i hverdagen. Kun 1 % av dem bor blant innvandrere, 99 % har ikke berøring med det nye Sverige. Det overlater de til vanlige mennesker.