Ifølge FrPs Jon Helgheim nekter både Löfven og andre svenske politikere å innse realitetene bak den krisen Sverige er i. Helgheim mener de farer med «fordummende tullprat», og at deres livsfjerne politikk kan bli farlig også for Norge.

«Jeg blir skremt av svenske politikere!» innleder Helgheim i sin post på Facebook. Innlegget er en reaksjon på en tale Sveriges statsminister nylig holdt om den spente situasjonen i landet.

Helgheim påpeker at Löfven åpenbart nekter å innrømme at de enorme problemene landet nå opplever, skyldes innvandring.

   «På direkte spørsmål om innvandringen er årsak til problemene, snakker han om forskjeller som problemet. Skjønner han ikke at forskjellene aldri kunne blitt de samme uten høy innvandring?» spør Helgheim.

Han hevder det vi her ser, er

     «en typisk sosialdemokratisk og akademisk tilnærming. For å unngå å snakke om det grunnleggende problemet, nemlig høy innvandring, snakker de heller om effekten av det grunnleggende problemet», skriver Helgheim på sin Facebook-side.

Han presiserer hva han mener:

    «Et resultat av høy innvandring er arbeidsledighet og økonomiske forskjeller. Et resultat av (dette) er vold og kriminalitet. Godt hjulpet av venstrevridde forskere og kriminologer hoppes det glatt over første ledd i kjeden», resonnerer han.

«Tullprat»

Helgheim skriver videre at det igjen resulterer i den typen retorikk disse politikerne i dag bruker om situasjonen. Han er mildt sagt ikke imponert over fornuften i det som sies:
«Dermed kan de sitte og slenge ut fordummende tullprat om at vold og kriminalitet skyldes økonomiske forskjeller, ikke innvandring. På den måten unngår de å gjøre noe med problemet, og fører landet ut i enda mer elendighet.»

Som en struts?

Jon Helgheim er ikke alene om å være oppgitt over Löfvens måte å «håndtere» krisen på. Den profilerte svenske kommentator Tino Sanandaji fyrer løs mot sin statsminister, og sammenlikner ham med en struts:

      «Statsministern fortsätter också strutsaktig förneka samband med invandring, trots att de med invandrarbakgrund står för 80-90% av gängvåldet», skriver Sanandaji, også han på Facebook.

Han påviser også hvordan denne utviklingen seg for steg har tiltatt under Löfvens tid som ledende politiker i Sverige:

«När Löfven växte upp, skedde få gängmord. Enligt polisen hade gängens vapenmord i början av 90-talet nått ca 4 per år, och ökade gradvis», sier Sanandaji, og ramser så opp følgende statistikk:

*Löfven väljs in i S-partistyrelsen 2006: 8 gängmord
*Löfven utnämns till partiledare 2012: 12 gängmord
*Löfven utnämns till statsminister 2014: 19 gängmord
*Löfven påstår att ”tryggheten ökar” 2015: 28 gängmord
*Löfvens regering sätter upp mytsida 2017: 37 gängmord
*Löfven påstår i USA ”Vi har hanterat detta” 2018: 45 vapenmord».

Med andre ord ingen utvikling som tyder på det har vært ført en vellykket og forstandig politikk, til tross for at enkelte norske politikere med patos har erklært Sverige som «et fyrtårn».

Svenske tilstander kan bli norske

Men «svenske tilstander» handler ikke nødvendigvis bare om Sverige. Også Norge som naboland kan få dette innover seg med full tyngde på litt sikt. Dette er noe Jon Helgheim er opptatt av:

«Sverige fører en uansvarlig innvandringspolitikk som kan sette hele Norden i fare. Norske myndigheter bør legge betydelig press på den svenske regjeringen for at de skal begynne å ta tak i hovedproblemet før det rammer oss på en brutal måte», konkluderer Helgheim.

Det er kanskje tvilsomt hvilken effekt det vil ha å «legge press» på Löfven og hans ikke spesielt realitetsorienterte regjering. Norge har begrensede pressmidler, og det er faktisk heller ikke opplagt at viljen til å erkjenne Sverige situasjon er til stede hos norske myndigheter. Har Erna Solberg uttrykt vesentlig uro eller engasjement rundt den svenske krisen og dens årsaker?

Dessuten er det vel sannsynlig at en eventuell «bekymringsmelding» fra Norge vil avfeies temmelig glatt av statsminister Löfven. Han har jo sin «fasit», og den ser temmelig annerledes ut.

Alternativt kan Norge vurdere å skjerpe kontrollen med trafikken over grensen mellom våre land, slik danskene har gjort overfor Sverige. I dag er det så å si fri ferdsel for alle svensker (og «svensker») som ønsker seg til Norge. Dermed blir det farlig enkelt å «eksportere» problemene hit.

Heller ikke dette er noen enkel politisk beslutning for Norge, man kan jo se for seg hva regjeringspartiene Venstre og KrF vil mene om noe slikt. I deres verdensbilde er fortsatt alt som har å gjøre med innvandring en såkalt berikelse, både for Norge og andre land.

Men med en justisminister fra FrP bør det i hvert fall være naturlig at det tas et initiativ i retning av ulike tiltak, og at debatten om dette kommer i gang på regjeringsnivå.

Det er ikke lenger så mye tid å miste.

Forhåndsbestill boken her til spesialpris!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.