Økonomen Tino Sanandaji holder foredrag om innvandringens kostnader for Sverige. Han tar for seg fremtidig negativ BNP per innbygger, han forklarer den forsinkede negative konsekvensen for økonomien som vil bli synlig om bare to år, fremtidig utvandring av unge svensker, synkende levestandard og hvordan befolkningen vil bli skiftet ut i løpet av bare én generasjon. Foredraget er på 20 minutter, etterpå besvarer han spørsmål fra salen.

Tino Sanandaji