Kommentar

Clyde Prestowitz var gjest i Hardtalk idag. Et interessant bekjentskap. Prestowitz arbeidet for Reagan-administrasjon, og er nå leder av en think-tank. Han har skrevet boken Rogue nation, og røverstaten er USA.

Prestowitz mener neo-cons har ført USA inn på en vei som ikke tjener USAs interesser. Det er en hel katalog av feilskjær, og de begynner nå å svi. USA mister venner. Stilen og tonen til mannen gjorde at man lyttet, selv om budskapet er skarpt. Det er for alvorlig til ikke å gjøre det. De som ikke greier å ta kritikk som bygger på seriøse resonnementer til seg, er ille ute.

Prestowitz fortalte at han nylig holdt foredrag i Texas, trolig Houston. Han var blitt advart på forhånd mot mulige negative reaksjoner. Dette er Bush-territory. -Men de lyttet. Det var selvfølgelig ting de var uenige med, men de var opptatt av fremtiden. Eliten er bekymret. Regningen i Irak begynner å bli veldig høy, sa Prestowitz. Han mente sikkert også konstellasjonen med stor statsgjeld og underskudd på budsjett og handelsunderskudd. Store skattekutt. Medidaid.

-Det var demokratene som pleide å være et spend-it-all parti. Nå er det republikanerne, sa Prestowitz.

Han trakk linjen tilbake til alle avtaler USA har brutt, eller nektet å inngå: Kanselleringen av ABM-avtalen og Stjernekrig-programmet.

-Kina forstår hva dette betyr. Ikke før var Bush blitt president før man erklærte at Kina ikke lenger var en strategisk partner, men en konkurrent. Stjernekrigprogrammet betyr at USA sier til Kina «dere vil aldri kunne true oss».

Kyoto, Straffedomstolen. Det er måten man skyver potensielle og reelle venner og allierte vekk på, mente Prestowitz. Det gjorde inntrykk å høre om en verdensomspennende reise han hadde vært på. Der møtte han trusted friends av USA: folk som har tatt sin utdannelse i USA, funnet ektemake der, og ellers pleier tette forbindelser.

-De sa «you are losing us». What’s going on? Og dette var ikke franskmenn eller jihadister. Det var sjefen for Goldman Sachs i London (nevnte navnet), leder for Societe General, og et stort japansk firma. Det er disse som ikke forstår USAs politikk, sa Prestowitz.

Han mente neo-cons er farlige. De er idealister. De tror USA vant den kalde krigen fordi den amerikanske modellen er overlegen. De mener USA er i en unik posisjon til å forandre verden, fordi «demokratier ikke går til krig mot hverandre».

Han trodde Bush var blitt taken for a ride. Han er Out to lunch, som de sier i USA.

Intervjueren spurte hvorfor han målbar kritikken, han som er republikaner.
-Fordi jeg er patriot. Jeg er amerikaner først, svarte Prestowitz, virket reflektert.

Han presenterte tanker man må ta inn over seg. Det var neppe tilfeldig at disse second thoughts kom på samme dag, i Slate og Hardtalk. Noe skjer i USA. Det er såvidt jeg ser ikke registrert her på berget.

Les også

-
-
-
-
-
-
-

Les også