FNs Human Rights Council negative behandling av Israel var temaet for UN Watch direktør Hillel Neuers foredrag i regi av Chabad Lubavitch of Norway. Før arrangementet i Høyres Hus fikk Documents redaktør Hans Rustad et intervju med menneskerettsadvokaten og direktøren, beskrevet som en av verdens mest innflytelsesrike jøder.

Hovedpoenger i Hillel Neuers foredrag var UN Human Rights Council uforholdsmessige behandling av Israel pluss det faktum at menneskerettighetsverstinger er plassert i sentrale posisjoner i organisasjonen. Det vi kanskje antar er seriøs behandling i FNs organer kan være byttehandel mellom interessenter i globale spill. Korrupsjon og gjensidig belønning florerer, diktaturer og muslimske stater er sterkt representert i UN Human Rights Council. Konsekvensen er at Israel fordømmes gjennom resolusjoner for sin sikkerhetspolitikk, helt uproporsjonalt i forhold til andre land.

Det ble et særdeles innholdsrikt foredrag, levert av en dreven foredragsholder.
 

 

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.