UN Watch er en egen NGO hvis hovedoppgave er å påse at FN følger sitt eget mandat. Det går ikke alltid stillferdig for seg, men det viser seg å være helt nødvendig å ha en vaktbikkje til å stille spørsmål når f.eks. 79% av FNs medlemsland stemmer Saudi-Arabia inn i FNs menneskerettsråd.

 UN Watch’s direktør Hillel Neuer (bildet), skulle etter planen deltatt i en paneldebatt i London om FN og menneskerettigheter i Israel:
 A panel discussion organised by the Jewish Leadership Council was due to be held on Wednesday (24. januar) at Amnesty International’s UK headquarters. But the human rights organisation pulled the event on Friday, saying it was not appropriate for it to host supporters of Israeli settlements in the West Bank and East Jerusalem.
The panel was to discuss the role of the UN human rights council in Israel, and included a speaker from UN Watch, an organisation that is highly critical of UN policies on Israel’s 50-year occupation of Palestinian territories and claims the global body is biased against Israel.
Amnesty’s hovedoppgave er å kjempe for menneskerettigheter, men tilhengere av et annet syn enn Amnesty’s nektes altså talerett når man beveger seg inn i Israel-Palestina-konflikten. Debatten skulle balanseres nettopp ved å høre også den andre siden, i dette tilfellet en representant for UK’s United Nations Association, men det var åpenbart ikke godt nok:

Kerry Moscogiuri, of Amnesty International UK, said: “We reserve the right to withhold permission for our building to be used by organisations whose work runs directly counter to our own.

“The presence of UN Watch is of significant concern and they have been active in the promotion of the event. We have partners and colleagues – both Israeli and Palestinian – working on the ground and this does put some of their working relationships at risk.”

Bilder av plakater med «Juden verboten!» flagrer uvilkårlig over netthinnen når man leser Amnestys argumentasjon over. Hillel Neuer skriver på sin egen FB-side:

Amnesty’s stated reason? “We do not think it appropriate for Amnesty International to host an event by those actively supporting settlements.”

But the event had nothing to do with “settlements,” and UN Watch does not take an official stance on the matter. This is a made-up pretext.

Det er avslørende at ikke Amnesty selv ser hvor dobbeltmoralsk organisasjonens holdning til egen formålsparagraf er.

Oxford University og House of Lords tok imidlertid i mot Neuer med åpne armer – og det ble stinn brakke begge steder.

Kjøp Sir Roger Scrutons bok fra Document Forlag her!