En spørreundersøkelse utført av tenketanken Pew Research Center tyder på en utbredt støtte for overvåkning innad i den amerikanske populasjonen. Blant mange virker støtten å være nærmest ubegrenset.

En majoritet av utvalget synes det er greit å overvåke kommunikasjonen til mistenkte terrorister (dette støttes av 82 prosent), amerikanske ledere (60 prosent), utenlandske ledere (60 prosent) og utenlandske borgere (54 prosent), mens en betydelig minoritet (40 prosent) støtter en slik form for overvåkning også av vanlige amerikanske borgere.

En stor andel mener det er greit å sette enhver under overvåkning for å ha søkt opp informasjon om eksplosiver eller automatvåpen på internett (65 prosent); gjort «mistenkelige uttak» fra banken (51 prosent); brukt software for å skjule filer (49 prosent); eller for å ha blitt fulgt på sosiale medier av en som har brukt «hatefullt språk» mot amerikanske ledere (49 prosent).