Reglene om norsk godkjenning av helsepersonell med utenlandsk utdanning, ser ikke ut til å sette hensynet til pasientene øverst. Dette kan gi seg det merkelige utslag at norske statsborgere med topp utdanning og erfaring ikke får arbeide i Norge, mens EØS-borgere uten norskkunnskaper ikke møter større formelle hindringer. En latvisk sykepleier feilmedisinerte på grunn av […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.