Truslene fra den greske regjering om å åpne grensene er det som samme som å true med å slå hull i båten hvis man ikke får viljen sin. Det får ikke hjelpe om alle drukner.

Bare det at «ansvarlige» statsråder kan komme med slike trusler sier noe om at uenigheter er ved å gå over i et annet stadium, som er forstadiet til krigslignende tilstander.

Det kan være det er Hellas’ problem, men som medlem av EU blir det også Europas problem.

Grekerne sier: – Hvis dere lar oss drukne skal vi sørge for at dere også drukner.

De har makt til å gjøre alvor av ordene. Det skal stå én million mennesker klare i Libya som bare venter på mildere vær. Millionene som befinner seg i flyktningleire i Tyrkia, Jordan og Libanon kommer mer enn gjerne til Europa.

Store deler av Midtøsten og Nord-Afrika er truet av kaos. En ukontrollert migrasjon til Europa vil spre kaoset til Europa.

Den frykten har mange hatt lenge: at flyktningene vil ta kaoset med seg. Ikke nødvendigvis fordi de vil, men fordi kapasiteten i mottaket er sprengt. Det finnes rett og slett ikke nok boliger, stort nok helsevesen eller skolevesen til å ta seg av så mange mennesker. Sverige har for lengst nådd smertegrensen.

Når kaos oppstår vil det metastasere, det vil spre seg, og de kreftene som profiterer på kaos – kriminelle og islamister – vil få grobunn.

La oss heller ikke glemme alle som har insistert på denne politikken år etter år, og har marginalisert eller brennmerket alle som advarer mot konsekvensene.

Hellas har en storhetstid bak seg, men Hellas falt fordi bystatene ikke kunne bli enige seg imellom. Athen ble for mektig og Sparta førte sin egen politikk. Indre splid gjorde at man ikke klarte å samle seg mot ytre fiender.

Mange vil ha sett denne blanding av splid og heltemot i filmene 300 og oppfølgeren Rise of an Empire. Bakgrunnen er virkelig nok: Perserkongene Dareios og Xerxes ville invadere Hellas. Heltedådene ved Marathon og Termopylene blir stående i historien, men de er også tragiske.

Forsvarsminister Panos Kammenos trussel om å åpne portene – med eksplisitt referanse til IS – sier noe om at samholdet mellom dagens bystater – EU-medlemmene – ikke finnes. Det er ekko av tragediene for 2000 år siden.

Kammenos vet hva han truer med. Det er ingen tom trussel. Europa er truet.

Den greske Alexandria-poeten Cavafy har et fantastisk dikt – «Waiting for the Barbarians» i engelsk oversettelse – som tar for seg trusselen fra Øst. At det moderne Europa skulle kjenne på en slik følelse av invasjon og kaos, er ikke lenger en fremmed tanke.

At noen skulle velge å true med å åpne byportene for de fremmede er et tegn på at samholdet er borte og at man når man blir presset, først og fremst tenker på seg selv. Eller enda verre: At hvis man selv går nedenom skal alle drukne.

Vi er tilbake i Trojas dager.