Unge muslimer kaller hverandre «bror» og «søster» selv om de er helt fremmede for hveranere. Organisasjonen LIM finner det urovekkende. Religiøse bånd blir viktigere enn sivile.

Det er en slags sosialistisk  utgave av «kamerat». Også sosialister brukte ordet uten at man kjente hverandre. Det skapte en følelse av samhold.

Hvis man er «bror» og «søster» er det som muslim, underforstått: de som ikke er troende står på utsiden.

– Vi ser en tendens blant annen­generasjons innvandrere til å bruke muslimskhet som viktigste identitetsmarkør. Det er bekymringsfullt, sier han.

– Kan du utdype?

– Det kan innebære at noen identifiserer seg mer med muslimske grupper i ulike deler av verden enn med nordmenn eller europeere. Fremveksten av muslimske ungdomsorganisasjoner viser en dreining mot en mobilisering rundt en felles multietnisk muslimsk identitet.

Men denne utviklingen har vært rapportert fra land som Storbritannia for flere år siden. Nå kommer Norge etter. Likevel vekker det overraskelse og en viss motstand.

LIM har fått penger av Fritt Ord til å kartlegge hvor omfattende den religiøse gruppebondingen er. Men andre ser den ikke som noe problem.

Hossam Belkilani mener derimot man kan få både i pose og sekk. For religiøsitet og tilhørighet til storsamfunnet hører sammen, mener styremedlemmet i Norges Unge Muslimer (NUM), Rabita-moskeen i Oslo sin ungdomsorganisasjon.

Belkilani synes heller ikke at bruken av ordet «kuffar», vantro, er noe å lage bråk om. Det betyr bare at noen ikke er troende, hevder han.

Ordet «kuffar» brukes på to måter i dag, forklarer Belkilani.

– Flere misbruker ordet. Da menes det nedverdigende og betyr det at man skal skille seg fra den det brukes om, fordi han ikke er muslim. Egentlig betyr det bare at noen ikke er muslim. Andre bruker ordet sånn, sier han.

Selv velger Belkilani ikke å bruke ordet, fordi det kan misforstås.

Belkilani står for en avledningsmanøver som gjør LIM og Tarakus arbeid vanskelig. Indirekte serverer han en kritikk av deres arbeid ved å si at det ikke er noe i deres påstander.

http://www.vl.no/samfunn/bekymret-for-at-muslim-blir-viktigere-enn-norsk-1.321179

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂