Innenriks

Etter å ha hørt PST-sjef Benedicte Bjørnland si at vi kan få se et terrorangrep i Norge i 2015, ber  Aftenposten en av Norges mest kjente salafister, Fahad Qureshi, om en kommentar.

Aftenposten undervurderer sine lesere grovt.

islam.net.qureshi980

Fahad Qureshi er selv ekstremist. Han er åpen salafist, dvs han er tilhenger av sharialover, med alt det innebærer i synet på ytringsfrihet, homofile, kvinner og jøder. Dette vet hele Norge. Når Aftenposten inviterer ham inn i varmen gjør de det motsatte av det trusselvurderingen handler om: Avisen bidrar til å øke trusselen mot Norge. IslamNet representerer en retning som er fiendtlig til demokratiet, som ikke anerkjenner folkets suverenitet. Ved å invitere Qureshi sender Aftenposten et signal til muslimske ungdommer om at ekstremismen har en plass rundt bordet. De representerer legitime meninger. Det er ufattelig at Aftenposten kan fortsette langs samme spor. Avisen har senest fått oppmerksomhet fordi det premierte en ung norskafghansk kvinne, Kamilla Sadol, som mente vestlig ytringsfrihet var et våpen som dreper.

Inkluderingen av Qureshi vil øke radikaliseringen blant unge muslimer. Det vil også polarisere samfunnet enda mer. Det er nok å høre hvordan Qureshi omtaler Norge og terrorfaren.

Qureshi mener norske myndigheter prioriterer feil i arbeidet med å forebygge radikalisme, og nevner blant annet egne muslimer skoler som en løsning.

– Er du enig i at disse hjemvendte krigerne utgjør en sikkerhetsproblem? spør programleder Alf Ole Ask.

– De som reiser er som regel ikke interessert i å utføre terroraksjoner i Norge. De ønsker å flykte, fordi de anser Norge som en vantro sak.

– Er det å overdrive?

– Jeg tror det fleste som kommer tilbake, tenker at det som skjer der er galskap. Men det kan også være noen som vil utføre terroraksjoner, sier Qureshi.

Aftenposten vet godt hvor Qureshi står. Det samme gjør NRK. Likevel inviterer de ham og stiller spørsmål som om han var en troverdig samtalepartner. Det er å lure borgerne og svike demokratiet. Noen andre ord er ikke mulig.

Ifølge NRKs morgensending mener Qureshi at det er norsk utenrikspolitikk som er årsak til radikalisering. Hvis Norge unnlater å delta i intervensjoner i muslimske land, vil muslimene få mindre grunn til å radikaliseres. Norge burde med andre ord ikke delta i koalisjonen mot IS: Norge skal som kjent sende et lag spesialsoldater som skal trene den iraksiske hæren.

Indirekte forteller dette klart og tydelig hvor Qureshi står.

Men det er ikke bare ham. Lars Gule sa akkurat det samme i Ukeslutt for et par lørdager siden, da temaet var radikalisering. Han foreslo at utenriksminister Børge Brende innkalte den amerikanske ambassadøren på teppet og ga ham en overhaling for torturen på Guantanomo og markerte at Norge ikke står bak denne policy’en. Norge skulle ikke være et haleheng til USAs politikk i muslimske land.

Det er de samme tonene, og vi hører klart musikken: NRK og Aftenposten har invitert fienden inn i varmen og later som han er en del av demokratiet.

Det kreves klar tale for å ta et oppgjør med dette dobbeltspillet som omhandler virkelige trusler mot våre samfunn.

DB 3.2.15 Choudary Krekar

Dagbladet, 3. februar 2014

Dagbladet er ikke stort bedre, når avisen henter inn Anjem Choudary til å kommentere dommen i Oslo tingrett over mullah Krekar. Hvilken troverdighet har Choudary i en slik sak? Han sier selvsagt det som fremmer hans agenda, som ikke er demokratiets. Men Dagbladet spør ham som om han er en bona fide-aktør, dvs som om han er i god tro. Chouadary svarer selvsagt at forvisningen vil bekrefte muslimers følelse av at de er annenklasses borgere og diskrimineres. Det er nettopp den holdningen Choudary er interesssert i å fyre opp under. Han tjener på den. Hvis Dagbladet ikke har oppdaget det bør journalistene legge seg inn til behandling. De skriver side opp og side ned om Syria-krigere. Her er de frivillig mikrofonstativ for en av Europas farligste rekruttører.

Så dum er det ikke lov å være anno 2015.

 

 

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Folg-var-TV-debatt-om-PSTs-trusselvurdering-for-2015-7887852.html