Nytt

Sverige er rystet over det økende antall moskeer som settes i brann, og NRK kan fortelle at:

«Mange meiner det heng saman med auka skepsis til den høge delen asylsøkjarar som kjem til landet. Berre i år er det venta om lag 100 000 flyktningar til Sverige.»

Men nei. Irakeren Ahmad Mofty, som kom fra Irak til Sverige for over 25 år siden, mener at de negative holdningene henger sammen med Sverigedemokraterna:

«– Vi merkar eit større hat mot innvandrarar. Og det å brenne moskear er vel ein måte å uttrykke slik misnøye på. Eg meiner det hatet har auka i takt med at dei ekstreme partia har kome inn i Riksdagen.»

Sverigedemokraternas Lars Hansson, som er nyvalgt kommunalråd i Göteborg, er klar på hvorfor partiet får så stor oppslutning, og sier til NRK:

Folk stemmer på oss av ein grunn. Folk stemmer på oss fordi vi er dei einaste som torer å vere kritiske til innvandring. Og eg har ingenting imot innvandrarar eller muslimar, men det er kostnaden ved å ta imot så mange flyktningar eg er kritisk til. 100 000 er venta til Sverige berre i år, mange får bli. Det kostar jo enorme summar, som vi heller kunne brukt på skular og sjukehus.

 

Men det er ikke representanten fra Socialdemokraterna enig i.

Kommunalråd Andreas Schönström fra Socialdemokraterna mener at Sverige og svensker generelt fortsatt ønsker at landet skal ha en åpen dørs politikk:

«Svenskar ynskjer å stille opp for dei som flyktar frå krig. Det er eg overtydd om.»

Da spør NRK: «Kvifor stemte då 1 million svenskar på Sverigedemokraterna?»

– Eg trur ikkje dei eigentleg stemte  SD. Eg trur dei stemte mot noko anna, seier Schönström.

Benektelsen er total. Til og med Sverigedemokraternas velgere ønsker å fortsette dagens politikk, skal vi tro partiets motstandere.

 

http://nrk.no/verden/fryktar-nye-moskeangrep-i-sverige-1.12176101