På bare ett år siden riksdagsvalget har 140.000 av sossarnas velgere gått over til «fienden» Sverigedemokraterna. I begynnelsen av oktober viste da også målinger at de to partiene var blitt like store.

Tidligere har vi sett at de som går over til å støtte Sverigedemokraterna, samtidig har tatt et verdivalg, og at disse velgerne ikke så lett lar seg lokke tilbake igjen etter at det valget er tatt.

Illustrasjonen nedenunder viser bevegelsene til velgerne fra riksdagsvalget i 2010 til november 2013. Siden den gangen har SD vokst jevnt og trutt, så det dreier seg fremdeles om et verdivalg for svenskene når de stemmer på SD:

MP – Miljöpartiet, V – Vänsterpartiet, C – Centerpartiet, FP – Folkpartiet, M – Moderaterna, S – Socialdemokraterna, KD – Kristdemokraterna, SD – Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna har mer enn bare innvandringsspørsmålet å by på. Velgerne mener også at de har best forsvarspolitikk og best eldrepolitikk. Men mange svensker ser også at alle politiske spørsmål henger sammen med innvandringspolitikken, ettersom den påvirker alt fra nasjonaløkonomi til kriminalitet, boligbygging, miljø, infrastruktur, skolene og helsesektoren. Ja, alle sektorer hvor en lavere utdannet gruppe som ikke snakker språket vil bli en belastning fremfor en berikelse.

Redaktørene forsøker å forklare hva som skjer:

Folkbladets sjefredaktør Widar Andersson sier at alt nå handler om SD. De andre partiene forsøkt å ta igjen tapt terreng:

– Allt handlar om SD skulle jag säga. Först tog alla avstånd från SD och slog nazism, rasism och brunfärg i huvudet på varandra när något parti uttryckte kritiska synpunkter om invandring. Nu ska S och flera andra försöka återta förlorad terräng genom att då och då låta som SD – utan att göra så väldigt mycket i praktiken.

Sjefredaktør for den sosialdemokratiske Dala-Demokraten, Göran Greider, uttrykker bekymring for den økende arbeidsledigheten blant innvandrerne.

– Då får vi en etnisk karaktär på krisen, eftersom de flesta av de som går arbetslösa har utländsk bakgrund. Och det är en helt annan situation än vad det var på 90-talet. Då hade vi höga arbetslöshetssiffror, men då var det mer fördelat över alla etniciteter. Nu blir det inte så och frågan är vad som händer då? Det är det ingen som vet, sier han.

Sjefredaktør for det sosialdemokratiske idétidsskriftet Tiden, Payam Moula, mener at realiteten har innhentet Socialdemokraterna:

– Man börjar se effekterna ute i kommunerna, som bär ansvaret för både bostäder, välfärden och kostnaden för de människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. Och de ser ju så klart att en stor invandring påverkar delar av samhället. Detta ser de alldeles oavsett hur det går för Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna er delt i to når det gjelder innvandringsspørsmålet. Den ene delen vil fortsette den liberale linjen som har gjort Sverige til et skrekkens eksempel for andre land, og den andre vil gå tilbake til en mer tradisjonell og restriktiv politikk.

Innvandringspolitikken henger sammen med globalismen vs. nasjonalismen. Skal man redde verden eller sitt eget land og folk? Dette spørsmålet går på tvers av tidligere politiske partilinjer, selv om det er flere globalister blant sosialistene. De tradisjonelle sentrumspartiene slites i to. Innvandringsspørsmålet er økonomisk grunnleggende for alle andre politiske sektorer. Det koster dyrt for samfunnet å fortsette å importere en økonomisk underklasse. På alle plan.

Expressen

«Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂