Et J-stemplet pass resulterte i avslag på søknad om innreise. Stemplingen ble til på svensk initativ under en sosialdemokratisk regjering.

Sverigedemokraterna går i strupen på Socialdemokraterna i en ny dokumentar som avdekker partiets mørke historie med rasisme, rasebiologi, antisemittisme og tvangssterilisering.

«Det här är historien om Socialdemokraterna så som den aldrig har berättats förut”, beretter fortellerstemmen i filmen «Ett folk. Ett parti».

Litt over en måned før valget lanserer SD en dokumentar på 1 time og 45 minutter om Socialdemokraternas (S) historie. Filmen handler utelukkende om Socialdemokraterna – SDs utpekede hovedmotstander i valget.

Socialdemokraternas partisekretetær, Lena Rådström Baastad, kaller filmprosjektet «absurd».

Filmen river opp gamle sår i Socialdemokraternas historie – hendelser og politikk partiet helst vil glemme.

Sverigedemokraternas nettavis Samtiden står som produsent av Ett folk. Ett parti – en tittel som åpenbart spiller på et av nazistenes mest brukte slagord: Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Slagordet oppsummerte nazipartiets nær totale kontroll over det tyske samfunn og kultur.

Sosialdemokratiske Aftonbladet, 4. februar 1939.

Samtiden:

Vinnarna skriver historien, brukar det heta. Under 1900-talet var Socialdemokratin vinnarna och de har lyckats väl med att dölja rasistiska åsikter och systematiska övergrepp. Många känner inte till på vilken historisk grund partiet vilar. Så kan det inte fortsätta att vara.

Socialdemokraterna behöver konfronteras med att man tillämpade rasbiologi för att dela upp befolkningen. Partiet behöver rannsaka varför man systematiskt utfört brutala övergrepp och tvångssteriliseringar på sin egen befolkning. Partiet måste gå till botten med varför man lät genomföra medicinska experiment på hjälplösa patienter.

Ikke et randfenomen

Ifølge Samtiden viser dokumentaren at den rasistiske politikken ikke var noe randfenomen i partiet, men var allment akseptert.

Bilder av statsminister Stefan Löfven klippes sammen med masjerende soldater med hakekors og leger som måler hodeskaller. Sitater fra S-politikere leses opp, eksempelvis hva den fremstående sosialdemokratiske politikeren Fabian Månsson skrev om polske og ukrainske gjestearbeidere i ungdomsforbundets avis Fram i 1903:

«Genom hvarje svenskt sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.»

Filmen tar for seg den berømte sosialdemokratiske professoren Bengt Lidforss, som tidlig på 1900-tallet uttrykte at blanding med laverestående raser ville lede til en «ödesdiger rasförsämning» (skjebnesvanger raseforringelse). En gate i Lidforss’ hjemby Lund er oppkalt etter ham og et monument er reist til hans minne. Socialdemokraterna har også et fond som bærer hans navn, ifølge filmen.

Utdrag fra filmen:

«Vad negern kan tillägna sig av vår europeiska civilisation bildar blott en tunn fernissa kring hans ursprungliga väsen, i sitt inre är och förblir han neger.» S-akademikeren Bengt Lidforss, i bok utgitt 1922 av S-forlaget Framtiden.

«Det är icke ofta man träffar någon svensk, vilken, liksom förr Viktor Rydberg och nu Bengt Lidforss, är stolt att vara arier.» S-avisen Tiden 1910, da Hjalmar Branting var sjefredaktør

«… att den nordiska rasen är ’värdefullare’ än den negrida har åtskilligt fog för sig.» Allan Vougt 1925, sjefredaktør i Arbetet, riksdagsmann (S)

«Vårt land, o vårt väldiga fädernesland / Det äges av ockrande judar . . . Då skulle vi hålla en rengöringsdag / som ej hade skådat sin like.»
Dikt fra 1907 av Fabian Månsson, som fikk rosende omtale av S-kvinnenes avis Morgonbris

«Vår litteraturhistoria behärskas av hel-, halv- och kvartsjudar.» Arthur Engberg i Arbetet 1921, før han ble S-minister

«Det finnes väl ingen, som icke måste tycka, att dessa psykiskt defekta kvinnor fått nog barn, och att den framstående läkarens behjärtansvärda ingripande till förhindrande av fler graviditeter förtjänar samhällets tacksamhet.» S-riksdagsmann Alfred Petrén i S-tidsskriftet Tiden 1930

«För många torde det inte finnas någon som helst tvekan om det berättigade i ett avlivande.» Overlege Fröderberg i Vipeholms årsrapport 1942 om sykehusets pasienter. Ansvarlig for pasientsikkerheten var Medicinalstyrelsen under ledelse av sosialdemokraten Axel Höjer.

Ikke bare ord

Men det har ikke bare vært ord, uttalelser og meninger; partiet har i regjeringsposisjon også handlet i tråd med disse holdningene, skriver Samtidens sjefredaktør Dick Erixson:

Partiets politik har resulterat i tiotusentals tvångssteriliseringar.

Partiets politik har inneburit att plågsamma medicinska experiment på hjälplösa patienter har utförts.

Partiets politik har aktivt förvägrat judiska flyktingar fristad.

Socialdemokraterna får inte längre smita undan ansvar för den politik och de värderingar man tvingat på Sverige och dess befolkning under 1900-talet.

Dokumentären «Ett folk. Ett parti» vill belysa vad som faktiskt sades och gjordes i den unga Socialdemokratin. Det hade högst påtaglig betydelse för landet och den förda politiken under många årtionden.

– Andre partier snakker om SDs historie

Kommunikasjonssjef Joakim Wallerstein i Sverigedemokraterna påpeker at andre partier har gjort SDs historie til en valgkampsak.

– Vi har blivit hårt granskade, med all rätt. Men vi tycker också att det är viktigt med lite perspektiv. Vår historia och de snedsteg vi har gjort har mest skadat oss själva. Socialdemokraternas historia handlar om saker som har drabbat folk på riktigt, säger Joakim Wallerstein, som bland annat tar upp tvångssteriliseringarna som exempel, sier Wallerstein til Expressen.

Expressen spør hvorfor filmen kun omhandler Socialdemokraterna:

– De har historiskt sett gjort värst saker, och varit det parti som varit bäst på att hålla sin historia hemlig, säger Joakim Wallerstein och fortsätter:

– Det kan vara intressant att titta på alliansens, och i synnerhet Centerns, historia efter valet.

Socialdemokraternas partisekretær Lena Rådström Baastad kommenterer filmen i en sms til Expressen:

«Det är ingen hemlighet att det fanns starka antisemitiska strömningar och tankar om ras i Sverige på 30-talet. Men att SD, ett rasistiskt parti i dagens samhälle, försöker legitimera sin politik genom att lyfta detta är absurt»

– Skammelige bortforklaringer

Dick Erixon er ikke imponert over Rådström Baastads forsvar. Han mener det er skammelig at Socialdemokratiet prøver å bortforklare de overgrepene og rasismen partiet har stått for. S må ta ansvar for sin historie, skriver han på Samtiden:

Kommentarerna från socialdemokratiskt håll om Samtidens dokumentär ”Ett folk. Ett parti” är väldigt talande. Man ägnar sig åt ursäkter, bortförklaringar och motangrepp – istället för att ta ansvar för vad partiet gjort.

Partisekreteraren Lena Rådström Baastad (S) kommenterar filmen i Expressen där hon menar att det inte är något konstigt med att det ”fanns starka antisemitiska strömningar och tankar om ras i Sverige på 30-talet.”

Hon skyller på ”Sverige” som om Socialdemokraterna inte var ansvariga för de uttalanden som återges i dokumentären. Men Socialdemokraterna kan inte skylla fruktansvärda uttalanden från sina egna, högt uppsatta företrädare på någon annan. Dessutom var partiet ett ledande parti som driv på den allmänna opinion i landet och därför också var ansvarig för ”strömningarna”.

Sedan kallar hon det ”absurt” att SD lyfter fram den socialdemokratiska rasismen. Men det är ju Socialdemokraterna som i flera år talat om andra partiers ”rötter” och ansett detta vara viktigt. Då kan man rimligen inte avvisa att Socialdemokratins rötter granskas. Varför ska bara andra partier stå till svars? Varför inte S?

Erixon påpeker at Socialdemokraternas maktutøving i regjeringsposisjon førte til faktiske, fysiske overgrep:

Över 60.000 personer, de flesta kvinnor, tvångssteriliserades och regeringen såg till att det stämplades J i judars pass. Plågsamma medicinska experiment utfördes på patienter.

Socialdemokraternas politik resulterade alltså i direkta övergrepp på oskyldiga människor. Att försöker relativisera dessa grova övergrepp på ”mindervärdiga element” säger något om den förnekelse som fortfarande råder inom partiet om dess egna rötter.

Visst har enskilda Sverigedemokrater torgfört fruktansvärda åsikter, men det har inte resulterat i politiska övergrepp, utan tvärtom drabbat partiet självt och i att dessa personer uteslutits.

– En shitshow om Socialdemokraternas historia

I sosialdemokratiske Aftonbladet skriver kulturredaktør Åsa Linderborg:

Oavsett vad man tänker om SD:s historieskrivning måste man inse följande: Vad SD sysslar med är kulturkamp. De vet, att ska man omdana ett samhälle i grunden krävs att man tar strid om kulturen, historien och de värderingar som majoriteten uppfattar som normalitet och sunt förnuft (med SD:s vokabulär ”svenska värderingar”). Makten över tanken gör att man får legitimitet att marschera in i kulturinstitutionerna som vänstern gjorde på 1960-talet.

Antonio Gramsci torde vrida sig i sin grav; först överger arbetarrörelsen klasskampen, därefter kulturkampen. Nu står Socialdemokraterna här, i en valrörelse som borde handla om sociala reformer men som kommer bli en shitshow om Socialdemokraternas historia.

 

Ett folk. Ett parti kan du se her: dokumentar.samtiden.nu

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂