Valget i september kommer nærmere for hver dag, og det er tydelig på de politiske uttalelsene. For Socialdemokraterna er fokus som vanlig å opprettholde makten for enhver pris, noe som blant annet betyr at partiet ikke nøler med å markedsføre meninger som de selv stemplet som rasisme og nazisme for noen måneder siden.

Senest er det integrasjonsminister Anders Ygeman som i et intervju med Dagens Nyheter fullstendig skamløst later som han alltid har sett Danmark som et forbilde innen integrasjonsfeltet. Det er selvfølgelig ikke sant. Svenske sosialdemokrater, inkludert Ygeman, har i løpet av det siste tiåret ansett Danmark som menneskehetens Mordor og de danske tiltakene for å øke integrasjonen har blitt fremhevet som et eksempel på statlig støttet rasisme. Til nå. Foreløpig er det snart valg, og da gjelder nye regler.

Så det hørtes ut før

Ygemans ansvarsområde, integrasjon, er området som fullstendig har havarert det siste tiåret, og dødsspiralen har blitt intensivert under den nåværende regjeringen. Dette kjenner selvfølgelig både partiet og Ygeman, og nå kjemper de for plassene deres ved kjøttgrytene.

Derfor ser ikke Ygeman noen problemer med å late som om han alltid har tenkt det han nå sier at han tror. Som at det danske målet med maksimalt 30 prosent innbyggere med ikke-vestlig bakgrunn i boligområder er et godt mål også for Sverige, selv om Ygeman heller ser at grensen er satt til 50 prosent og heller vil kalle «ikke-vestlig» for «utomnordisk».

Vi snakker om den samme Anders Ygeman som for fire måneder siden kritiserte Jimmie Åkesson for å ha gjort en forskjell mellom flyktninger fra Ukraina og flyktninger fra Midtøsten  og anklaget Sverigedemokraterna for å ha en «sorteringsmekanisme» som delte mennesker etter «hudfarge, religion og slike ting».  For tre måneder siden mente Ygeman at Sverigedemokraternas forslag til å utvise alvorlig kriminelle innvandrerfamilier «var lik sharia-loven» og  «bare har blitt prøvd av Hitlertyskland».  Noen uker senere kritiserte Ygeman Staffanstorp fordi de ikke ønsket å motta flere flyktninger i kommunen.

Sorteringsmekanismer, nazisme og Hitler, altså. Men det var da. Nå kommer valget opp, og derfor har integrasjonsministeren gjort en copy+paste på Sverigedemokratenes mest radikale politikk.

Ygeman vil nå at Sverige skal gå i Mordors, unskyld Danmarks, fotefar. Så hva gjør Danmark? For å redusere andelen ikke-europeiske i utsatte områder, utfører danske myndigheter rivinger, renoveringer og salg av offentlige bruksboliger og lar folk som jobber eller utdanne seg til å gå foran i boligkøen. Nå vil Anders Ygeman at Sverige skal gjøre det samme, som en del av «å forandre komposisjonen i området». Der ser du hva en heftig dose plastisk moral kan gjøre.

Umulige forslag

Hvordan dette skal gjennomføres i praksis er ikke nevnt med ett ord. Det er ikke så rart fordi det er 1) helt umulig og 2) regjeringen vet om det.

Regjeringen har hardnakket nektet å utføre en folketelling, og de har like hardnakket vært motstandere av hardere identitetskontroller eller en mer restriktiv innvandringspolitikk. Sverige aner derfor ikke hvem som befinner seg innenfor landets grenser, og vet enda mindre om hvem disse menneskene er. Og hvem er plutselig «utomnordisk» når alle i Sverige har vært «svensker» og det for bare noen måneder siden var dypt rasistisk bare å spørre hvor personen kom fra? Hvordan skal 50/50 oppnås i de områder som nå er bebodde av i praksis utelukkende innvandrere?

La oss ta Rosengård som et eksempel. I 1972 var 20 prosent av Rosengårds befolkning innvandrere. I 1998 var det 80 prosent og i 2007 var det 94 prosent. I 2022 er tallet sannsynligvis nær 100 prosent. Dette betyr at halvparten av inbyggerne i Rosengård vil bli fjernet. Hvilke? Og vil de?

Hvordan vil det rent praktisk gå til å gjennomføre denne befolkningsutskiftningen som regjeringen har bedt om? Bør folk tvangsflyttes? Det er fullt mulig med dagens lovverk, men er det rimelig? Hvilke svenske familier skal flytte til ghettoen og hvilke «utomnordiske» skal få svenskenes villaer? Hvordan skal de velges? Gjennom sosialdemokratiets favorittverktøy for å løse alt «urettferdig»: Loddtrekning ..? Og hvis det er så viktig med denne blandingen av etnisiteter – hvorfor går ikke regjeringens ministre foran med et godt eksempel og bytter sine villaer for titalls millioner i Bromma, Lidingö og Enskede til slitte leiligheter i Tensta, Rinkeby og Alby? Så mange spørsmål, så få svar.

S – det skamløse partiet

Jeg har ofte hevdet at Socialdemokraterna er et skamløst parti, og årets valgkamp viser at ingenting har endret seg på den fronten. For å tiltrekke velgere blant de stadig mer frustrerte sosialdemokratiske velgere som nå tenker på å stemme for Sverigedemokraterna eller Alternativ før Sverige, nøler de ikke med å love de samme tiltakene som de fordømte for bare noen måneder siden. De nøler ikke engang med å gå inn for raseprofilering og tvangstiltak – selv om de vet at det bare er tomt snakk. Når valget er over, legges en etterforskning som deretter løper ut i et stort ingenting, og alt kan fortsette som vanlig – med Socialdemokraterna i regjeringen.

Integreringsministeren har forvandlet seg til en reisende som nå selger den samme mirakelmedisinen som nettopp ble stemplet som dødsdrograsisme som God og Ansvarsfull Politikk for Sveriges Beste. Innholdet er det samme, bare etiketten er erstattet. Nå gjenstår det å se hvor mange velgere som gjennomskuer bløffen.

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.