Innenriks

Det er fredag kveld, og på Dagsnytt 18 NRK 2 kritiserer advokat Geir Lippestad Pegida-leder Max Hermansen. Noen kritiske tanker når det gjelder samfunnsutviklingen skal forbli usagt i Det nye Norge.

– Ytringsfrihet begrenses også opp mot den rollen du har i samfunnet. Det er klart at en lærer som blant annet underviser mange muslimske elever, er avhengig av å ha tillitt. Tillitt til at man behandler folk likt, tillitt til at man har det verdisynet som arbeidsgiver ønsker at skal formidles – og i hvert fall ikke ha et motsatt verdisyn, sa han.

—-

– Du må velge om du vil være lærer eller om du vil være aktivist eller ekstremist.

Det er fire år siden jeg jobbet i en av Oslo kommunes barnehager i Groruddalen. Der opplevde jeg at muslimske assistenter nektet å servere mat med svinekjøtt. I en nabobarnehage ble det oppstyr da en muslimsk assistent oppdaget at en vanlig pizza og en halal-pizza var stekt i samme stekeovn på hvert sitt brett. Barnehagen er også en institusjon for utdanning.

Behandle folk likt?

Den store forskjellen mellom disse assistentene og Max Hermansen er at ingen våger å ta tak i det førstnevnte uvesenet. Klagene på denne muslimske praksisen stoppet hos nærmeste leder. Man kan gjøre seg tanker om hvorfor.

Er det grunn til å tro at situasjonen i barnehagene har bedret seg i løpet av de siste fire årene?

Rak rygg eller underkastelse?

http://www.nettavisen.no/nyheter/–ma-velge-om-du-vil-vre-lrer-eller-ekstremist/8534029.html