Innenriks

Læreren Max Hermansen, som frontet Pegidamarsjen i Oslo, forteller hvorfor han ble antiislamsk. Det minner om trekk som muslimer markerer seg med flere steder i verden.

– Da jeg begynte som lærer på Sogn videregående for fem og et halvt år siden. Der var det unge, muslimske menn som sa rett ut i klasserommet at det ville være fint hvis alle jøder forsvant fra jordens overflate, at det er greit å steine homofile, at det er greit å drepe folk som forlater islam og at damer er underdanige mannen.

Nå idag vil kanskje disse uttalelsene omtales som misbruk av islam?

Max Hermannsen trekker frem muslimske gutter når det gjelder frafall fra videregående skoler. Han nevner overrepresentasjon når det gjelder overfallsvoldtekter.

Når det gjelder frafall fra skolen og kriminalitet har man ikke statistikk som peker på religiøs tilhørighet. Informasjon om personers fødeland har SSB. Kriminologer har kunnskap om sosial posisjon blant etniske minoriteter i samfunnet.

Er somaliere og pakistanere overrepresentert på en statistikk, så må vi ikke tro at det er snakk om muslimer.

– Jeg vet ikke hvor han har dette fra, det er ikke fra SSB. Vi har ikke statistikk på enkeltpersoners religiøse tilhørighet, hverken når det gjelder sysselsetting, vold eller utdanning. Derimot har vi informasjon om personers fødeland, sier Silje Vatne Pettersen, seniorrådgiver i SSB.

Drapsforsker Vibeke Ottesen iler også til med brannslukking:

Vi ser at etniske minoriteter, uavhengig av religion, er overrepresentert i kriminalstatistikken i alle land. Dette er helt ukontroversielt i kriminologien, og forklares med den sosiale posisjonen de etniske minoritetene har i samfunnet, sier Ottesen.

Hun refererer til en studie hun har gjort om barnedrap begått i 1990-2009, der hun så at folk fra andre land enn Norge var overrepresentert.

– Men det har ingenting med religion å gjøre – snarere med psykiatri og livskriser.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/pegida-talsmann-selvfoelgelig-generaliserer-jeg-en-hel-gruppe/a/23374273/