Innenriks

I Dagsnytt atten tirsdag handlet et av innslagene om Pegida-demonstrasjonen som ble arrangert i Oslo mandag.

Programleder Anne Grosvold hadde invitert to forskere fra Statistisk sentralbyrå (SSB) til studio for å imøtegå påstander fremsatt av Max Hermansen, som var taler og initiativtaker under demonstrasjonen. Han snakket blant annet om kriminalitet og viste i den sammenheng til SSB.

– Statistisk sentralbyrås statistikk viser at muslimer i Norge er tre ganger så kriminelle som det vi norske er.

Anne Grosvold henvendte seg til SSB-forsker Torbjørn Skardhamar, som visste hvilken studie Max Hermansen siktet til, og forskeren hadde noe han ville presisere:

– Det er ikke en studie av religion og kriminalitet. Og en av grunnene til det, er at vi ikke har informasjon om religiøs tilknytning i de registrene vi bruker. Så det sier ikke noe om muslimers kriminalitet som sådan.

Skardhamar viste til at studien handlet om å se på straffereaksjoner i befolkningen, fordelt på innvandrerbakgrunn.

– Og hvis man da rangerer enkeltlandene etter andel straffede, så er innvandringsgrupper som har ligget på topp, kommet fra muslimske land. Det er Irak, Kosovo, Somalia, Afghanistan og Iran som ligger på topp.

– Men det sier altså ingenting om at det er muslimer, bare så det er understreket. De kommer fra de landene, men de kan være …

Takk for den oppklaringen, Anne Grosvold. Det er godt at man ikke hopper til konklusjonen sånn helt umiddelbart. Man må holde alle muligheter åpne. Og bare så det er understreket enda en gang: At de kommer fra Irak, Kosovo, Somalia og Afghanistan, sier altså ingenting om hvorvidt de er muslimer.