Kort

Friske tanker fra eks-muslim. Moderate muslimer må gjøre noe, ellers har de ikke noe i Europa å gjøre. Telegraph

Les også

-
-
-
-
-